Nieuws

Uit onderzoek van wetenschappelijk tijdschrift ‘BMJ Open’ blijkt dat de seksuele voorlichting op scholen niet goed aansluit bij jongeren. Vaak wordt deze voorlichting als ongemakkelijk ervaren of is de voorlichting te beperkt. De GGD West-Brabant en de GGD Zeeland laten daarom 24 middelbare scholieren onderzoeken hoe jongeren het liefst voorgelicht willen worden. Dit doen zij in samenwerking met Avans Hogeschool, NHTV Breda en creatief bureau Goedzooi. Havo-scholieren van het Gertrudiscollege, JTC en Norbertuscollege uit Roosendaal doen mee aan dit project.

Foto: punt.avans.nl

Belevingsconcept

In teams gaan zij onderzoek doen naar de informatiebehoefte van jongeren rondom de onderwerpen: geld, alcohol, drugs, games, lawaai, social media en seks. Door deze onderwerpen te laten onderzoeken door de doelgroep zelf, ontstaat er een betere aansluiting met de doelgroep. Uiteindelijk maakt elk team een compleet belevingsconcept dat ze presenteren aan de GGD. In dit belevingsconcept gaat het om een vernieuwende vorm om jongeren zo zelf een verantwoorde keuze te laten maken. De GGD kiest daaruit het winnende concept. Het winnende concept wordt daadwerkelijk gebruikt door de GGD Zeeland en West-Brabant.

First college

Tijdens het project ‘First College’ krijgen de scholieren begeleiding van studenten en docenten van Avans en NHTV in Breda. Daarnaast krijgen ze verschillende colleges in de vakken marketing, finance, concepting en imagineering. Hierdoor krijgen de scholieren alvast een beeld hoe het is om te studeren aan een hogeschool.

Kick-off

Het project start op 24 mei op Avans Hogeschool in Breda. Na een korte introductie van opdrachtgever GGD moeten de scholieren meteen aan de slag met het formuleren van vragen voor de GGD om zodoende de opdracht helemaal duidelijk te krijgen. Het project duurt drie dagen.