Nieuws

Ouderen die hun leven als voltooid beschouwen moeten hulp kunnen krijgen bij zelfdoding. Dat is de kern van een wetsvoorstel dat D66 eind vorig jaar indiende. Het voorstel leverde felle discussies op. In de Avans Academielezing op woensdag 15 maart pleit lector ‘Zorg rond het Levenseinde’ Michael Echteld voor meer kennis over dit onderwerp. Alleen dan kan een zinnig debat plaatsvinden om tot een besluit over deze wet te komen. En hij bespreekt de fundamentele vraag: hoe komt het dat veel ouderen zich nutteloos voelen?

Ouderen die hun leven als voltooid beschouwen vinden hun leven niet meer zinvol, waardig of draaglijk. Ze hebben geen aandoening die op afzienbare termijn leidt tot een natuurlijke dood, maar ervaren wel veel last van het ouder worden. Niet goed meer kunnen zien, horen of lopen en verlies van zelfstandigheid vormen de achtergrond van deze doodswens. Zij voelen zich vaak niet nuttig meer in de maatschappij.

De visies op dit onderwerp lopen in de politiek ver uiteen. Verschillende partijen wijzen op het zelfbeschikkingsrecht van de burger. Als iemand zijn of haar leven als voltooid ziet en het leven continu als een last ervaart, moet het mogelijk zijn om een waardig levenseinde zelf te kunnen regisseren. Pia Dijkstra van D66 is hier bijvoorbeeld sterk voorstander van. Daar staat tegenover dat recentelijk een ‘commissie van wijzen’ onder leiding van Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, concludeerde dat de huidige euthanasiewet al voldoende mogelijkheden biedt voor deze burgers. De commissie adviseerde om geen extra aanpassingen aan de wet te doen.

In deze lezing geeft Michael Echteld inzicht in de ‘voltooid leven’-discussie. Er zal veel ruimte zijn voor discussie met het publiek.

Over de spreker

Op 1 september 2016 is Michael Echteld gestart als lector Zorg rond het Levenseinde bij Avans Hogeschool. Hij is psycholoog en onderzoeker en heeft veel belangstelling voor palliatieve zorg. Van 2010 tot 2014 was Michael projectleider bij het Erasmus MC op het gebied van gezondheid en palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast zijn werk bij Avans is Michael projectleider palliatieve zorg bij Stichting Prisma, een zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Brabant.

Over de Academielezing

De Avans Academielezing is voor iedereen met honger naar kennis. Deze lezing vindt meerdere malen per jaar plaats bij Avans Hogeschool in Breda en is gratis toegankelijk. Inloop met koffie en thee is om 19.00 uur. De lezing start om 19.30 uur en is om 20.30 uur afgelopen. Locatie: Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 Breda.

Aanmelden kan via het formulier