Nieuws

Avans Hogeschool vindt het belangrijk om te weten welke studiekeuzemodules en –pakketten door het vo en mbo gebruikt worden. En of vo-scholieren en mbo-studenten daarnaast zelf ook nog andere studiekeuzesites gebruiken. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor integratie met een nieuw te ontwikkelen Avans-app voor toekomstige studenten. Ook helpt het ons bij het kiezen van de websites waarin we investeren.

We betrekken graag onze relaties bij dit onderzoek. Op die manier vergaren we waardevolle en betrouwbare input. Daarom willen we u als decaan of studiekeuzeadviseur verzoeken om 5 korte vragen over uw studiekeuzemethode te beantwoorden via deze link.

Zodra het onderzoek afgerond is, delen wij het rapport en de eindconclusies graag met degenen die hieraan meegewerkt hebben. We stellen uw bijdrage zeer op prijs.