Nieuws

De Reviewcommissie deelde dinsdag 25 oktober haar adviezen rond de prestatieafspraken met de betrokken hogescholen en universiteiten. Daaruit blijkt dat Avans Hogeschool op alle onderdelen een positief oordeel ontvangt.

Avans Hogeschool: locatie Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

Eind 2012 maakte het kabinet met alle bekostigde hogescholen en universiteiten de zogeheten prestatieafspraken. Eerder deze week leverde de Reviewcommissie haar oordeel over de geboekte resultaten al aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Consequenties

De adviezen van de Reviewcommissie vormen de basis voor een binnenkort door de minister te nemen besluit over eventuele financiële consequenties voor de prestatiebekostiging in 2017.


Paul Rupp: “We zijn in 2012 met het ministerie van OCW een aantal verplichtingen aangegaan. Het gaat om afspraken waarin we zelf de lat hoog hebben gelegd. Dus complimenten aan alle medewerkers die met hun grote inzet dit voor elkaar hebben gekregen.”

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken tussen de individuele hogeschool of universiteit en de staatssecretaris van OCW legde de partijen in 2012 vast wat de instelling wil realiseren als het gaat om: de onderwijskwaliteit en het studiesucces van studenten, profilering van onderwijs, zwaartepuntvorming in het onderzoek, valorisatie.