Nieuws

De juiste student op de juiste plaats. Om dat te bereiken starten Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Zuyd Hogeschool op de Onderwijsbeurs Zuid-Nederland in Eindhoven een unieke samenwerking. De vier onderwijsinstellingen bieden op 30 september en 1 oktober speciale sessies aan rond het thema studiekeuze om de student beter van dienst te zijn.

Een bezoek aan de Onderwijsbeurs Zuid is voor toekomstige studenten een goede eerste stap in hun oriëntatie naar een vervolgopleiding. Alle scholen uit het mbo, het hbo en de universiteiten uit de regio Zuid-Nederland zijn tijdens de beurs vertegenwoordigd.

Focus op studiekeuzeproces

Uit cijfers van de organisatie blijkt dat het merendeel, ruim 60 procent, van de bezoekers komt om zich breed te oriënteren en niet per se op zoek is naar opleidingsspecifieke informatie. Die ervaring delen de 4 hogescholen. Steeds meer toekomstige studenten leggen de focus op het studiekeuzeproces. Dit blijkt eveneens uit de toename van het bezoek aan studiekeuzesessies.

Deze uitkomsten leiden er toe dat de vier grote hogescholen een bijzondere samenwerking aangaan, want er is een gemeenschappelijk doel: de juiste student op de juiste plaats. Daarom bieden de hogeronderwijsinstellingen tijdens de Onderwijsbeurs Zuid acht sessies aan, waarin de bezoekers specifieke informatie krijgen over studeren en studiekeuze.

Meet & Greet de vier hogescholen

Tijdens deze zogeheten ‘Meet & Greet de vier hogescholen’ staan studenten van Avans, Fontys, Zuyd en de HAN paraat om vragen van bezoekers te beantwoorden. De studenten, ieder met een andere vooropleiding, gaan onder andere in gesprek over studeren in het algemeen, verschillen met de middelbare school en het leven als hbo-student.

Voor meer informatie over locatie en tijdstippen kijk op: http://www.onderwijsbeurszuid.nl/de-beurs/infosessies-en-studiekeuzesessies