Nieuws

Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Tilburg stelt Avans Hogeschool tijdelijk een deel van het naastgelegen terrein beschikbaar voor vluchtelingen. Het gaat om een deel van het grasveld tussen het Avansgebouw en het voormalig belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan.

In het voormalig belastingkantoor worden sinds een half jaar bijna 500 vluchtelingen opgevangen. Deze noodopvang blijft voorlopig beschikbaar tot december 2016. Vooral voor de kinderen is het fijn dat vanaf dit weekend een buitenruimte beschikbaar is om activiteiten te organiseren.

Avans en het COA hebben afspraken gemaakt over het gebruik van het terrein. Zo mag er geen overlast zijn voor omwonenden of voor studenten van Avans. Het COA houdt toezicht op het naleven van de afspraken. Voor Avansdocenten en -studenten die interesse hebben om de opvanglocatie eens van binnen te bekijken, biedt het COA aan om rondleidingen te verzorgen.