Nieuws

Avans Hogeschool en de gemeente Oss gaan nog nauwer samenwerken. Maandag 14 maart hebben de Osse wethouder Kees van Geffen en Diederik Zijderveld van het opleidingsinstituut Avans daarover afspraken gemaakt.

 

De samenwerking richt zich allereerst op vier gebieden: 

Duurzame energie: Oss en Avans hebben duurzaamheid beide al een lange tijd hoog op de agenda staan. Ieder heeft eigen kennis en ervaring op dit gebied. Het onderzoek richt zich vooral op zonne-energie. 

Ondermijning: Sommige soorten criminaliteit misbruiken en verzwakken de structuur van onze maatschappij. Dit noemen we ‘ondermijnende criminaliteit’. Hoe kunnen we onze weerbaarheid tegen ondermijning vergroten? En welke praktische handvatten en handelingskaders kunnen we ontwikkelen voor de professionals die ondermijning aanpakken? 

Proeftuin Ruwaard: Hoe maken we zorg en welzijn goed toegankelijk voor inwoners? Dat betekent dat logische oplossingen ook echt uitgevoerd worden. Soms is het lastig om een oplossing echt door te voeren, omdat de regels en voorwaarden elkaar tegenspreken. We willen onderzoeken hoe we dat kunnen voorkomen. 

Gedragsverandering in de openbare ruimte: Hoe zorgen we dat mensen minder zwerfafval weggooien; minder overlast veroorzaken, zoals vernielingen en graffiti? Hoe stimuleren we goed gebruik van hang- en ontmoetingsplekken en speelplekken? Hoe stimuleren we veilig deelnemen in het verkeer?

Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans: ‘Avans Hogeschool wil professionals opleiden die midden in de samenleving staan. Samen met de gemeente Oss kunnen we de verbinding tussen praktijk en hoger onderwijs verder versterken. De studenten, docenten en onderzoekers van Avans kunnen meewerken aan het oplossen van actuele vraagstukken van een gemeente. De kennis die de samenwerking oplevert, gebruikt de hogeschool weer in het onderwijs en het praktijkgericht onderzoek.’

Oss vindt de samenwerking ook belangrijk voor de samenleving. Onderwijswethouder Kees van Geffen: 'We heten Hbo-studenten van harte welkom in Oss. We vinden het waardevol dat ze grondig kennis kunnen maken met Oss. Ze leren hun vaardigheden en kennis in de praktijk toepassen, maar leveren ook al direct een belangrijke bijdrage aan de samenleving. Wellicht kunnen we een deel van hen straks ook aan het werk zien in Oss. Daarmee leveren ze een mooie bijdrage aan onze arbeidsmarkt en economie, nu en in de toekomst.' 

De vier onderwerpen waarmee Oss en Avans aan de slag gaan, laten al zien dat het een brede samenwerking is. Ze sluiten nauw aan bij het werk van vier van de expertisecentra van Avans: Veiligheid, Duurzame Innovatie, Sustainable Business en Caring Society 3.0. Daarom gaan deze vier expertisecentra graag de samenwerking aan met Oss. Net als Avans heeft ook een gemeente heel verschillende aandachtsgebieden. Deze breedte biedt veel mogelijkheden voor samenwerking.