Nieuws

Avans Hogeschool gaat voor kwaliteit en legt de lat hoger. De onderwijsinstelling verlangt als eerste hogeschool in Nederland dat alle toekomstige studenten afstuderen met voldoende kennis van de Engelse taal; namelijk Engels op B2 niveau. Zo test de hogeschool voor aanvang van het studiejaar 2016-2017 alle toekomstige studenten op hun startniveau Engels. Een flinke operatie met ruim 9.000 eerstejaarsstudenten.

Engels B2 is onderdeel van het Europees Referentiekader dat is een vastgesteld Europees raamwerk van niveauomschrijvingen voor moderne vreemde talen. Het behalen van dit niveau geldt voor alle studenten van Avans, ongeacht de opleiding die ze volgen. Daaronder vallen de meer voor de hand liggende opleidingen, zoals Commerciële Economie en International Business and Management Studies. Maar Avans verwacht ook van een werktuigbouwkundige en een sociaal pedagogische hulpverlener dat ze aan het einde van hun opleiding de Engelse taal voldoende beheersen.

Intakeproces

Het programma houdt in dat Avans bij alle toekomstig studenten een Engelse taaltest afneemt om zo het startniveau te bepalen. De eerste 2.000 testen zijn intussen achter de rug. Het afnemen van de taaltest valt samen met het intakeproces dat loopt vanaf januari.

Bart van Woerkom, programmamanager van Avans: “We gaan niet in het Engels lesgeven. We zijn een brede hogeschool voor iedereen. We vinden Engels wel belangrijk voor onze studenten, omdat de wereld verandert en de wereld vraagt om mensen die in het Engels over hun vak kunnen praten.”

Ambitie 2020

Studenten verplichten om Engels op niveau B2 te halen, valt onder de vorig jaar vastgestelde Ambitie 2020. Internationalisering is hierin een belangrijk onderdeel.

“Een visie of ambitie is wellicht soms moeilijk tastbaar voor studenten. Ik geloof dat dit programma juist die visie op internationalisering, de lat hoger leggen, inhoud geeft. Alleen dat maakt nog geen goed onderwijs. Wij bieden als Avans de student juist een trap om over die lat heen te komen. En zorgen zo dat de student een beginnend professional is die klaar is om zich te kunnen handhaven in een sterk internationaler wordende wereld”, stelt Van Woerkom.

Avans biedt studenten een bijscholingscursus in de zomerperiode. Wie na de taaltest niet blijkt te beschikken over het minimaal vereiste instroomniveau Engels B1, wordt geacht een zogeheten ‘prep course’ te volgen. Avans biedt deze speciale cursus ook tijdens het lopende studiejaar. De hogeschool verwacht dat zo’n 10 procent van de eerstejaarsstudenten die zich dit jaar aanmelden het advies krijgt de cursus te volgen.