Nieuws

De interesse was enorm. De grote collegezaal tot de laatste stoel bezet. Bijna 300 belangstellenden kwamen op 16 maart naar Avans Hogeschool in Breda om zich te verdiepen in het veelbesproken onderwerp radicalisering. Tijdens de jubileumeditie van de Avans Academielezing belichtten Ad Schenkels en Gülsüm Isleyen dit actuele thema vanuit verschillende gezichtspunten.

Verschillende perspectieven

Ad Schenkels ging de uitdaging aan om radicalisering vanuit verschillende perspectieven te leren begrijpen. Hij liet zien hoe je eigen inzicht kan veranderen, zodra je het vanuit een ander perspectief belicht.

Schenkels bouwde zijn lezing op in 3 delen: verkenning, verwarring en verbinding.
In de verkenningsfase deelde hij inzichten en informatie over radicalisering.
Tijdens het onderdeel verwarring liet hij allerlei vragen en twijfels de revue passeren. Vragen als ‘Is radicalisering altijd verbonden met religie? Is radicalisering een normale reactie op onderdrukking en uitzichtloosheid? Is radicalisering een altijd scorend item voor politiek en media?’ En Schenkels maakte duidelijk dat niet alles tot de publieke opinie doordringt. Steeds vanuit het motto: ‘Radicalisering…het is maar hoe je het bekijkt’.
In het laatste deel, de verbinding, ging Ad Schenkels in op de dialoog. Een manier om bruggen te slaan in onze radicaliserende wereld waarin scherpe en harde tegenstellingen steeds meer de dienst lijken uit te maken.

Verbinding en dialoog

Daarna verbeeldde Avansdocente Gülsüm Isleyen met haar opvallende en gedurfde optreden radicalisering en polarisering. Ze benadrukte daarmee vooral de wens tot verbinding via de dialoog. Isleyen toonde borden met radicale uitspraken van zowel autochtone als allochtone Nederlanders en hield daarmee het publiek een spiegel voor. Vooroordelen en discriminatie speelt in alle groepen en leidt vaak tot isolement en radicalisering.

4 Avansstudenten sloten de avond op een persoonlijke en aangrijpende manier af. Zij vertelden over hun leven in Nederland en lieten zo het publiek kennismaken met hun zorgen, twijfels, angsten en boosheid over de huidige radicalisering.

Na de lezing gingen de aanwezigen aan statafels de dialoog met elkaar aan. De bezoekers bespraken met elkaar hoe zij aankijken tegen radicalisering. 

Kennis delen

Avans heeft veel kennis in huis en wil die kennis graag delen. Daarom kon iedereen met interesse in het onderwerp radicalisering aanschuiven. Deze avond waren er individuele belangstellenden, maar ook instanties uit het werkveld aanwezig. Variërend van jeugdzorg en politie tot het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Breda.

Een enthousiaste bezoeker: “Fantastisch dat Avans zulke mooie initiatieven neemt. Naast onderwijs, laat Avans zien dat zij midden in de maatschappij staat en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen.”

 

Bekijk meer foto’s op Facebook