Nieuws

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) in Breda doet onder andere onderzoek naar de productie van bioplastics uit hernieuwbare grondstoffen, zoals suikers. Royal Cosun stelt naar aanleiding van veelbelovende onderzoeksresultaten financiering beschikbaar voor vervolgonderzoek.

Planten kunnen als hernieuwbare grondstof dienen om bioplastics (biopolymeren) te produceren. Bioplastics hebben in vergelijking met de gangbare, uit olie gemaakte, plastics minder nadelige effecten op het klimaat. Docenten Luiz Canalle en Jack van Schijndel van Avans zijn er samen met studenten in geslaagd om op basis van suiker heel efficiënt nieuwe chemische bouwstenen te maken voor de ontwikkeling van hoogwaardige bioplastics.

Furanen

“De klasse bouwstenen waartoe de door ons ontwikkelde nieuwe suikerderivaten behoren, furanen, zijn zeer veelbelovend. Het bekendste voorbeeld, HMF, krijgt internationaal veel aandacht. We hebben een paar furaan bouwstenen gemaakt die  stabiel zijn en die bovendien naar het oordeel van experts diverse nieuwe toepassingsmogelijkheden bieden. Dat is echt bijzonder”, stelt Canalle, hoofdonderzoeker biopolymeren binnen Avans.

Investering

Cosun is een van de grootste agrofood ondernemingen in Nederland, met serieuze groeiambities in de biobased economy. Een belangrijke pijler hierin is de ontwikkeling van hoogwaardige materialen op basis van suiker, het belangrijkste product van Cosun-onderdeel Suiker Unie. Innovatiemanager Ad de Laat van Cosun: “De door Avans ontwikkelde technologie past hier naadloos in en is door ons als echt innovatief en kansrijk beoordeeld. Dit rechtvaardigt onze substantiële investering in vervolgonderzoek, waarin we Avans beschouwen als onze voorkeurspartner.”

Hogere versnelling

Op donderdag 21 januari bezegelen Avans en Cosun officieel hun samenwerking. Hierbij committeert Cosun zich er toe om Avans de komende jaren in te schakelen bij de verdere ontwikkeling van de processen voor furaanproductie en van daaruit te maken biopolymeren.

“We streven ernaar om echt verschil te maken in de biobased economy en zijn er dan ook trots op dat het werk van onze docenten en studenten op deze manier erkenning en waardering krijgt. Cosun is een drijvende kracht achter diverse ontwikkelingen in de regio en een nauwere samenwerking met hen is voor ons van strategisch belang”, aldus Douwe-Frits Broens, onderzoeksmanager van het CoE BBE.

BioBased Delta

De Laat: “Wij zien de totstandkoming van deze samenwerking ook als een succes van het BioBased Delta initiatief. Hierin werken overheden, kennis-/educatie-instellingen en bedrijfsleven in het zuidwesten van Nederland nauw samen om de gewenste transitie in de chemie van olie naar biobased grondstoffen in een hogere versnelling te brengen.”

Centre of Epxertise Biobased Economy

Het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) is en samenwerkingverband tussen Avans Hogeschool en de HZ University of Appleid Sciences. Centres of Expertise zijn door het ministerie van OCW ingesteld om het hoger onderwijs nadrukkelijker te koppelen aan regionale economische speerpunten. Het CoE BBE helpt bedrijven in hun biobased ambities door met hen het hbo-onderwijs te vernieuwen en toegepast onderzoek uit te voeren dat er toe doet.