Nieuws

Vier instellingen voor hoger onderwijs in Brabant – Tilburg University, Fontys Hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven en Avans Hogeschool - slaan op een unieke manier de handen ineen. Zij bieden in het voorjaar van 2016 gezamenlijk een multidisciplinaire collegereeks aan over robotisering op bachelorniveau, verzorgd door topdocenten.

Lancering: tijdens Trendnacht Robots op 26 november

Studenten uit alle studierichtingen kunnen de inspirerende colleges volgen, bovenop hun eigen studie. Deelnemers ontvangen studiepunten en een certificaat. De colleges worden in Eindhoven, Breda en Tilburg gegeven. De papers die de studenten gaan schrijven, worden online beschikbaar gesteld, ook voor het grote publiek.

Voor de collegereeks wordt samengewerkt met BrabantKennis, hét platform voor strategische kennis en informatie van en over Noord-Brabant en het Brabantse innovatieprogramma voor MKB-bedrijven BEAGLE.

Waarom?

Robotisering staat volop in de belangstelling. Is het een bedreiging of een kans, of beide? Hoe gaan we ermee om? Wat betekent het voor de samenleving en voor de kwaliteit van ons leven? Moeten we de komst van robots tegenhouden? Wat zijn robots eigenlijk, hoe worden ze ontworpen, gemaakt en toegepast? Hoe kunnen we mensen en arbeidsorganisaties zo goed mogelijk voorbereiden? Wat doen we bijvoorbeeld met werknemers die hun werk dreigen te verliezen? Wat is de rol van onderzoek en onderwijs hierbij?

Op deze vragen is geen gemakkelijk antwoord te geven, maar in de slimme maakregio Brabant zal dat toch moeten. De vergaande verwevenheid van bedrijfsleven in de industrie en zorg, technisch onderwijs en overheid maakt het aannemelijk dat de effecten van robotisering zich eerder en op grotere schaal voordoen dan in de rest van Nederland. Brabant kan daarmee ook bij uitstek de kansen grijpen en negatieve gevolgen voorkomen.

De Brabantse hoger onderwijsinstellingen zien dan ook een taak weggelegd om zich samen met hun studenten uit alle studierichtingen voor te bereiden op het Brabant van de toekomst. Op de robotsamenleving. En de kennis die studenten nu op doen komt straks ook weer ten goede aan bedrijven en instellingen.