Nieuws

40 studenten uit Brazilië en Nederland werken eind oktober samen aan een project om water te besparen in de zuivelindustrie. Het project is één van de activiteiten in het Braziliaans-Nederlandse Living Lab gericht op de biobased economie. Nederlandse onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven werken erin samen met hun Braziliaanse tegenhangers.

Het Living lab ging eind 2014 officieel van start met de samenwerkingsovereenkomst en na een jaar zijn de eerste 12 Nederlandse studenten aan de slag gegaan in Brazilië. De gezamenlijke ‘pressure cooker’ week van 19 tot 23 oktober is een volgende stap in de samenwerking. 

 

In de pressure cooker week gaan studenten uit beide landen van verschillende studies zoals techniek, chemie en bedrijfskunde, met een concreet vraagstuk van een Braziliaans bedrijf aan de slag. In kleine teams werken de studenten samen om met ideeën te komen voor waterbesparing in een zuivelfabriek. Aan het einde van week presenteren zij hun ideeën aan jury’s met vertegenwoordigers uit het Braziliaanse en Nederlandse bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Van uitwisseling studenten naar samen innoveren

De thema’s van het Living Lab zijn watertechnologie, agro en food, groene chemie en een duurzame omgeving. De Nederlandse studenten die een stage lopen in Brazilië, of samenwerken met Braziliaanse partners, doen waardevolle kennis en ervaring op voor hun latere carrière. Internationalisering is voor veel hogescholen, waaronder Avans, een belangrijk deel van het onderwijs. 

 

Door de contacten die noodzakelijk zijn voor de uitwisseling, ontstaat ook kennisuitwisseling tussen docenten en tussen betrokken bedrijven. Op deze manier is het onderwijs een vliegwiel voor verdere samenwerking in bijvoorbeeld praktijkgericht onderzoek. De combinatie van Nederlandse kennis op het gebied van de biobased economie en de grote agrarische sector in Brazilië levert voor beide kanten voordeel op.

Partners

Avans Hogeschool en HZ University of Applied Science werken in dit project samen via het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE), met HAS hogeschool, hogeschool VHL en NHL hogeschool. Daarnaast zijn betrokken: de provincie Noord-Brabant, provincie Zeeland, EP-Nuffic en Biobased Delta - een platform waarin multinationals, het MKB, overheden en kennisinstellingen uit Zuidwest-Nederland samenkomen. 

 

De partners in Brazilië komen vooral uit de regio Minas Gerais, waar het Living Lab is gevestigd. Dat zijn universiteiten zoals Universidade Federal de Minas Gerais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais en de Universidade Federal de Viçosa

 

Het Living Lab-concept komt van EP-Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Living Labs zijn netwerken waarin Nederlandse hogescholen, bedrijven en overheden samenwerken met hun lokale equivalenten in het buitenland. Dit alles rond een kennis gerelateerd thema. Het Living Lab Biobased Brazil is de eerste in zijn soort.