Nieuws

Het nieuwe deeltijdonderwijs van Avans Deeltijd is vraaggericht, flexibel en sluit beter aan bij de dagelijkse praktijk van professionals die naast hun werk een opleiding willen volgen. Avans is met de vernieuwing één van de eerste hogescholen die sterk inzet op ‘een leven lang leren’.

Het aantal professionals dat bij hogescholen en universiteiten deeltijdonderwijs volgt, neemt al jaren af. Particuliere opleiders melden juist groei. Avans vindt dat zij als grote regionale hogeschool verantwoordelijk is voor het aanbieden van kwalitatief goed bekostigd deeltijdonderwijs waar persoonlijke aandacht voor de student centraal staat. Docenten komen uit de praktijk en de medestudenten zijn werkzaam in bedrijven in de regio. Een geaccrediteerde opleiding met diploma heeft een toegevoegde waarde voor student en het bedrijf.

Goed en flexibel

Maarten Bremer, directeur van Avans Deeltijd: ‘Avans staat voor goed onderwijs, getuige de hoge scores in de HBO-Keuzegids en de jaarlijkse ranking van Elsevier. Die garantie op goed onderwijs koppelen we nu aan een flexibeler en passender programma voor professionals. Zo combineren we het beste van een hogeschool met een deel van de praktische voordelen van particuliere onderwijsaanbieders. Ons doel is om samen met studenten te zorgen dat zij blijven investeren in zichzelf en hun omgeving. Wie bij Avans Deeltijd begint aan een opleiding, gaat ook voor de eindstreep: het geaccrediteerde diploma.’

Voor en door de praktijk

Het deeltijdonderwijs van Avans is bedoeld voor ambitieuze werkenden en sluit aan bij hun dagelijkse praktijk. Een deeltijdstudent kan direct de terugkoppeling maken naar zijn werkplek. Studenten leren van docenten en van medestudenten en hun ervaringen. De leervraag van de student vormt het uitgangspunt. 

Grote diversiteit aan vakgebieden

Avans Deeltijd heeft opleidingen op het gebied van management, economie, marketing en sales, communicatie, financiën, gezondheidszorg, welzijn, techniek, ict en onderwijs. Werkenden kunnen een 4-jarig programma volgen voor een bachelordiploma of een 2-jarig Associate degree-programma. 

 

De opleidingen in de sectoren management, economie, marketing en sales, communicatie, financiën, gezondheidszorg en welzijn gaan vanaf september 2016 van start in de nieuwe vorm. De overige opleidingen volgen in de komende studiejaren.

Volledig aanbod voor ‘Leven lang leren’

Vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen en het advies van de Commissie Rinnooy Kan heeft het College van Bestuur van Avans besloten om het deeltijdonderwijs anders in te richten. Avans maakt met deze aanpassingen een ‘leven lang leren’ mogelijk en biedt voor meerdere fasen van een lerend leven onderwijs aan.
Avans Hogeschool biedt voltijd bekostigde bachelor-opleidingen aan. Werkenden volgen bij Avans Deeltijd bekostigd en geaccrediteerd deeltijdonderwijs. En professionals en bedrijven die geïnteresseerd zijn in niet bekostigd postbachelor-onderwijs, masters en cursussen slagen bij de zelfstandige organisatie Avans+. Hiermee richt ieder zich op zijn eigen kerntaak, en zorgen de partijen gezamenlijk voor een compleet en aanvullend aanbod.