Nieuws

Er is steeds meer aandacht voor het veiliger maken van wijken en buurten. Bijvoorbeeld door het uitrollen van de succesvolle buurtpreventieprojecten. Maar veiligheidsgevoel is moeilijk te vatten. Iedereen heeft zijn eigen beleving. Tijdens de Avans Hogeschool Academielezing van woensdagavond 24 juni is het bedoeling de bezoekers interactief te betrekken om te ontdekken wat zij eigenlijk verstaan onder veiligheid.

De avond heeft door nadruk te leggen op het interactieve karakter een iets andere insteek dan andere Academielezingen. Het is aan Avansdocent en voormalig wijkagent Hans Broks om het onderwerp in te leiden. Studenten van de opleiding Integrale Veiligheid in Breda gaan daarna met het publiek in gesprek.

Uw mening

Broks gaat kort in op het thema wijkveiligheid, bespreekt wat het onderwerp precies inhoudt en wie daar verantwoordelijk voor is. Verder vertelt hij over op de veiligheidsbeleving van mensen in tegenstelling tot de werkelijke veiligheid. En hij beantwoordt de vraag of burgers in staat zijn om hun eigen veiligheid te organiseren.


Maar wat tijdens deze Academielezing dus vooral voorop staat is uw eigen verhaal. Hoe staat het er ervoor met de veiligheid in uw wijk? Hoe zit het met de zelfredzaamheid van de bewoners? De studenten Integrale Veiligheid schotelen u enkele stellingen voor, waarover zij graag met u in gesprek gaan. Want, wat verstaat u onder veiligheid?

Sociale (on)veiligheid

Veiligheid, veiligheidsgevoel en toezicht in wijken hebben alles met elkaar te maken en hebben direct invloed op de leefbaarheid van een buurt. De politie en de gemeente, maar ook bewoners zelf werken aan het veiliger maken van wijken en buurten.
Hierbij kijken de partijen vooral naar de sociale veiligheid. Mensen moeten zich veilig voelen en moeten ook daadwerkelijk veilig zijn. Datzelfde geldt ook voor goederen en informatie. Je wilt vanzelfsprekend geen agressief gedrag, brandstichting, vandalisme, diefstal, drugsgebruik, bedelaars, aanranding of moord in de wijk.

Avans Academielezing

Op woensdag 24 juni zijn belangstellenden welkom om de Avans Academielezing gratis bij te wonen. De lezing vindt plaats bij Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1 in Breda. De lezing duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Aanmelden kan via deze link.