Nieuws

Vanaf 18 mei organiseert het Amphia Ziekenhuis de Beweegmaand voor dialysepatiënten. Daarvoor heeft het ziekenhuis de samenwerking gezocht met CIOS Goes-Breda en met de opleiding Fysiotherapie van Avans Hogeschool. De Avansstudenten hebben een persoonlijk beweegprogramma opgesteld waarbij patiënten voor en tijdens de dialyse op een leuke en verantwoorde manier kunnen bewegen. De uitvoering en begeleiding hiervan is in handen van derde- en vierdejaars CIOS-studenten leefstijl coaching, fitness en bewegingsagogie.

Amphia introduceert de Beweegmaand omdat er veel voordelen zitten aan het bewegen voor de dialysepatiënten. Wetenschappelijke studies tonen aan dat het volgen van een beweegplan niet alleen lichamelijke voordelen oplevert maar dat de patiënt ook een toename van levenskwaliteit ervaart waaronder het verbeteren van hart-longfunctie, vermindering/afname van kramp, rusteloze benen en/of jeukklachten, betere dialyseresultaten, verbetering van eetlust en afname van vermoeidheid.

Dialysepatiënten krijgen van hun behandelend arts beweging op recept uitgeschreven. Een aantal Fysiotherapie-studenten van Avans stelde voor vier patiënten een persoonlijk beweegplan op waarbij patiënten voor en tijdens de dialyse op een leuke en verantwoorde manier kunnen bewegen. Groepjes van 4 of 5 studenten ‘adopteerden’ ieder een patiënt om samen te bekijken hoe een patiënt meer in beweging kan komen. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe de patiënten in de toekomst gemotiveerd blijven om te bewegen. Ze bekeken niet alleen wat voor oefeningen iemand kan doen, maar ook wat de patiënt zelf leuk vindt en of er mensen in de omgeving zijn die mee kunnen helpen. Door deze context erbij te betrekken maken de studenten een passend en haalbaar plan.