Nieuws

Het Expertisecentrum Kunst en Vormgeving (EKV) krijgt een nieuwe lector. Samen met docenten, studenten en andere lectoraten gaat hij onderzoek doen naar de onafhankelijkheid in de hedendaagse kunstpraktijk.

Per 1 mei 2015 zal Sebastian Olma als lector Autonoom Maken in Kunst en Ontwerp aan de slag gaan, zo meldt Punt op haar website 

Olma heeft de nodige ervaring. Zo studeerde hij sociale- en geesteswetenschappen aan universiteiten in Duitsland en de VS. In 2007 promoveerde hij aan de Universiteit van Londen met een analyse over creativiteit en macht in het hedendaagse kapitalisme. Daarnaast deed hij wetenschappelijk onderzoek naar kunst en de creatieve industrie en startte hij een adviespraktijk in Amsterdam waar hij de ontwikkeling van de creatieve sector in verschillende Europese landen begeleidde.


Internationaal

In Italië werkte Olma samen met architecten en designers aan een plan dat de regio Lazio een maatschappelijke en culturele impuls moest geven. Van kunst en design tot slow food, alles kwam aan de orde. Ook vindt de nieuwe lector het belangrijk zich regelmatig in debatten te mengen over de rol van kunst en design in maatschappelijke vernieuwingsprocessen.

Serendipiteit

Olma werkte ook regelmatig binnen academies. Zo begeleidde hij onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam die de creatieve industrie onder de loep namen en aan de Hogeschool van Amsterdam werkte hij bij het lectoraat Netwerkcultuur. Op het moment schrijft Olma een boek over serendipiteit. Serendipiteit is het vinden van iets bruikbaars terwijl je op zoek bent naar iets anders.

Over praktijkgericht onderzoek

Onderzoek is belangrijk voor Avans Hogeschool. Meer dan 20 lectoren verdeeld over 6 expertisecentra doen samen met docenten en studenten praktijkgericht onderzoek. Binnen de expertisecentra werken zij samen met partners uit de praktijk aan actuele onderwerpen en concrete vraagstukken. De maatschappij krijgt antwoorden op vragen, docenten vergaren nieuwe kennis en studenten ontwikkelen een onderzoekende houding. De 6 expertisecentra zijn: Centre of Expertise Biobased Economy; Caring Society 3.0; Duurzame Innovatie; Kunst en Vormgeving; Sustainable Business; Veiligheid.