Nieuws

Brabantse bedrijven en kennisinstellingen moeten over de grenzen van hun eigen sector heen kennis gaan delen. Daarom starten de Brabantse universiteiten en hogescholen samen met de BOM het unieke initiatief BEAGLE. Het is voor het eerst dat de hogescholen en universiteiten nadrukkelijk op deze manier de handen ineen slaan. Met BEAGLE kan het Brabantse innovatieve bedrijfsleven – met name op mkb-niveau – meer profiteren van kennis die in de provincie ruimschoots aanwezig is. De gezamenlijke partijen roepen in een pamflet de lokale en provinciale politiek op dit initiatief te steunen.

BEAGLE wil personen en partijen vanuit verschillende kennisgebieden en sectoren fysiek bij elkaar brengen voor het delen van kennis, expertise en perspectieven. Door verkokering te doorbreken en kennis tussen sectoren over te hevelen, biedt BEAGLE een slim en in Nederland uniek alternatief naast de huidige R&D-initiatieven die zich richten op één sector. Zo wordt bestaande kennis optimaal gebruikt en kunnen nieuwe innovatieve business modellen, producten en technologieën ontstaan. 

 

Het doel van BEAGLE is een open Brabants ecosysteem van gedeelde innovatie dat permanent zorgt voor nieuwe producten en diensten voor nieuwe en groeiende bedrijven: innovatie komt tot stand door verrassende combinaties van kennis, ideeën, mensen en organisaties. BEAGLE mobiliseert hiervoor kennis van universiteiten en hoger beroepsonderwijs en zorgt ervoor dat innovatieve ideeën bij ontwikkelpartners terecht komen. BEAGLE sluit aan bij al bestaande initiatieven voor het bundelen van kennis zoals Brainport, AgriFood Capital, Midpoint en Delta Region en brengt die waar mogelijk samen. Het is voor het eerst dat op deze manier kennis gecombineerd wordt in een praktische pilot om een bijdrage te leveren aan de innovatie-ontwikkeling.

 

Met het initiatief BEAGLE zetten de kennisinstellingen in op 500 nieuwe startende bedrijven per jaar op hbo/wo-niveau, 10.000 innovatieprojecten waarin bedrijven met docenten en studenten samenwerken en één integraal valorisatieprogramma voor heel Brabant. BEAGLE start met een pilot-fase om te experimenteren met kennisdeling tussen sectoren. 

Provincie en gemeenten

Het Brabantse Hoger Onderwijs en de BOM vragen de provincie en gemeenten om de gezamenlijke ambitie mede te verwezenlijken, onder andere door de nieuwe voorgestelde manier van innoveren op te nemen in het bestuursakkoord en de economische beleidsprogramma’s. Daarnaast pleiten de kennisinstellingen en BOM voor één integrale strategie voor valorisatie en innovatie in heel Brabant.

Bedrijfsleven

De hogeronderwijsinstellingen komen in samenwerking met de BOM actief naar de bedrijven toe, om uit te dagen, vraagstukken op te halen en met oplossingen te komen en staan open om de uitdagingen van de bedrijven mee op te lossen. Bedrijven wordt gevraagd deel te nemen aan BEAGLE en waar mogelijk hun deuren te openen voor BEAGLE-bijeenkomsten.

 

Lees het pamflet Brabants Hoger Onderwijs en BOM zetten kennis in voor innovatie en bedrijfsontwikkeling

 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij BOM en de Brabantse hogeronderwijsinstellingen TU/e, Tilburg University, Avans Hogeschool, Fontys Hogescholen, HAS Hogeschool en NHTV.