Nieuws

Studenten van Avans Hogeschool gaan in samenwerking met de Kredietbank West-Brabant mbo-leerlingen van het Vitalis College helpen om financiële problemen aan te pakken. De Avansstudenten doen dat al sinds september vorig jaar bij het Kellebeek College en het Florijn College en breiden nu de spreekuren uit naar Vitalis. Wethouder Bob Bergkamp van Sociale Zaken en Margo van der Put, directeur van de Academie voor Sociale Studies van Avans ondertekenden vandaag, tijdens de Week van het geld, bij Vitalis een samenwerkingsovereenkomst.

“Veel jongeren vinden het moeilijk om goed met geld om te gaan en maken daardoor soms al op jonge leeftijd schulden. Bij de Kredietbank West-Brabant melden steeds meer jongeren zich voor schuldhulpverlening. Daarnaast krijgt de Kredietbank West-Brabant steeds vaker signalen vanuit ROC’s dat er een groeiende groep studenten is die financiële problemen heeft. Dat is zorgelijk. Door het nemen van preventieve maatregelen zijn we daar nu samen mee aan de slag gegaan.”, aldus Bob Bergkamp, wethouder Sociale Zaken. 

Marc van Campenhout, directeur Vitalis College: “Vitalis vindt het belangrijk dat studenten zich kunnen richten op hun studie. Ze kunnen zich daar beter op concentreren als hun thuis- en financiële situatie stabiel is. Daarom faciliteren wij het spreekuur van harte.” 

Succesvolle pilot

De opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) van Avans en de Kredietbank zijn op zoek gegaan naar een manier om jongeren te helpen met vragen over geld. Na onderzoek in het kader van de gemeentelijke nota Bredase plus op armoede- en schuldenbeleid in 2014 en 2015 is Avans in samenwerking met de Kredietbank vorig jaar gestart met een pilot op het Kellebeek College en het Florijn College. Die spreekuren lopen daar zo goed, dat besloten is om ze nu ook bij het Vitalis College te gaan houden. 

Laagdrempelig spreekuur met jonge coach

De pilot werd uitgevoerd door Melanie Oudshoorn, derdejaarsstudent MWD van Avans. Zij heeft 1 jaar lang 4 dagen per week een financieel spreekuur gehouden bij het Kellebeek College en het Florijn College. Een belangrijke schakel in het succes van het spreekuur is de samenwerking tussen de spreekuurstudent, de zorgcoördinatoren en het schoolmaatschappelijk werk. Dit zorgt voor een goede overdracht aan Avansstudenten en voor een constante stroom van mbo-leerlingen die niet uit zichzelf naar het spreekuur komen. Het helpt deze mbo’ers de eerste drempel over te gaan. Waar nodig spreekt de spreekuurstudent zelf leerlingen aan en helpt hen via mailcontact.

Doel financieel spreekuur

Met het project willen Avans, de Kredietbank en de ROC’s het financieel bewustzijn en de financiële zelfredzaamheid van mbo-leerlingen vergroten, voorkomen dat ze in de schulden raken en ze inlichten over wat ze moeten doen als ze zich geen raad meer weten. 

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Breda en Avans Hogeschool