Nieuws

Een van de deelprojecten van de Wmo-werkplaats gaat over professioneel handelen om krachten te ontsluiten bij moeilijk bereikbare groepen.

Wmo-werkplaats samen de krachten versterken, Lectoraten Integrale Veiligheid, Jeugd, Gezin & Samenleving en Active Ageing

Een project dat als doel heeft om notoire zorgmijders zoals Roma, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, dak- en thuislozen en straatprostituees beter te bereiken.

Uit een eerder project in Veldhoven om Roma-gezinnen te bereiken is een methodiek ontwikkeld die professionals mogelijkheden biedt om deze groep in beeld te krijgen en te houden. De leden van de Wmo-werkplaats vertalen deze methodiek door naar andere doelgroepen. Daarbij maken ze gebruiken van exemplarisch handelingsonderzoek.

Vertaling methodiek naar het onderwijs

Inmiddels zijn onderdelen van de methodiek vertaald naar 20 onderwijsactiviteiten. Voor een deel zijn die al opgenomen in bestaande onderwijsprogramma’s van de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch en de Academie voor Veiligheid en Bestuur. Bijvoorbeeld in verdiepende colleges en in opdrachten. In 2015 loopt dit project door en komt er een verdere uitwerking en verbreding van de ingezette acties. Zowel studenten als docenten zijn positief over de resultaten tot nu toe.

Aansluiting op het werkveld

In 2014 zijn ook contacten gelegd met het werkveld en is besproken hoe ze de methodiek uitrollen naar de verschillende partners van het werkveld. Begin 2015 gaat een partner in Breda de methodiek bewerken tot een bruikbare methode voor het bereiken van hun doelgroep. Daarbij moet de methodiek aansluiten op de reeds aanwezige kennis en kunde en de context waarbinnen zij werken.