Nieuws

Nederland vergrijst. Het aantal ouderen in de samenleving neemt elk jaar fors toe. Dat heeft grote consequenties voor de zorg. Het ontwikkelen van innoverende techniek als robotica en telecare is nodig om complexe gezondheidsvraagstukken het hoofd te bieden. Maar om met deze technologische ontwikkelingen het gewenste resultaat te behalen moet het radicaal anders. Dat betoogt lector van Avans Hogeschool Louis Neven vrijdag 6 februari in zijn lectorale rede ‘Innoveren voor Actieve Ouderen’.

Neven maakt zich zorgen over de houding van ontwerpers van technologieën voor ouderen. Hun focus ligt nu heel erg bij de categorie zwakke ouderen. Maar het overgrote deel is gezond en actief. Door die mismatch creëren ontwerpers en ingenieurs innovaties die vaak niet gewenst zijn.

In zijn rede haalt de lector aan dat we veel teveel over ouderen praten als probleem. En sowieso al te veel óver ouderen en niet mét ouderen. Neven constateerde al tijdens zijn promotieonderzoek in 2011 aan de Universiteit van Twente dat ouderen zichzelf vaak helemaal niet als oud zien en juist kijken naar wat ze wel kunnen.

Maatwerk

Niemand zit te wachten op een techniek die hen stigmatiseert als oud. Vandaar dat Neven samen met 13 kenniskringleden technologie onderzoekt die mensen verleidt zich gezond te gedragen. Het liefst gericht op jonge ouderen om zodoende met een kleine gedragsverandering een grote gezondheidswinst te behalen.

De onderzoeker van het lectoraat Active Ageing benadrukt dat techniek in het zorgdomein niet meer is weg te denken. “Ondanks pogingen wordt daarbij helaas vaak onvoldoende de koppeling gemaakt met de wensen en behoeften van de gebruiker. Volgens ons moet de progressie niet komen uit innovatie in termen van nieuwe online platforms, apps of robotica. Maar moet de progressie komen uit sociaal onderzoek. Wie zijn die ouderen, wat willen ze, wat kunnen ze en hoe past technologie daarbij?”

Sleutelrol

De lector onderstreept dat het van groot belang is hoe de huidige en toekomstige zorgprofessional tegen de technologie aankijkt. Neven: “De zorg- en welzijnsmedewerker vervult een sleutelrol bij het gebruik van zorgtechnologie. Je hebt iemand nodig die de cliënt goed kent en die weet wat voor technologie daarbij past. Goede zorg gaat om maatwerk, want iedere oudere is tenslotte anders.”

Programma 6 februari

14:30 uur

Ontvangst

15:00 uur

Welkom door Diederik Zijderveld,

lid van het College van Bestuur van Avans Hogeschool

15:10 uur

Lectorale rede ‘Innoveren voor Actieve Ouderen’,

zachte analyses als handreiking voor harde

en hardnekkige problemen

16:00 uur
Uitreiking van de lectorale keten
16:10 uur
Opening GET-lab
16:30 uur
Receptie
17:30 uur
Einde

Over Louis Neven

Louis Neven promoveerde in 2011 aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar de beeldvorming van ouderen bij ontwerpers en ingenieurs die technologieën voor ouderen ontwikkelen. Vervolgens werkte hij als senior onderzoeker aan de universiteiten van Lancaster en Utrecht aan projecten over de relatie tussen innovaties en ouderen. Sinds mei 2013 is Louis lector Active Ageing.

Locatie

Avans Hogeschool, zaal HD001
Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda