Nieuws

17 buitenlandse studenten hebben van Avans Hogeschool een studiebeurs van 3000 euro ontvangen. Avans kent de Scholarships jaarlijks toe aan de best presterende studenten van buiten de Europese unie. De winnende studenten komen onder andere uit China, de VS, Japan en Chili.

Met de beurs moedigt Avans buitenlandse studenten aan om naar Nederland te komen en bij Avans te komen studeren. Zij betalen vaak meer collegegeld dan Nederlandse of Europese studenten. Met de beurs wordt het beter betaalbaar om aan Avans te studeren. Alleen zeer goed presterende studenten komen in aanmerking voor de beurs. 
Studenten kunnen tijdens hun studie bij Avans de beurs maximaal 2 keer ontvangen. 6 van de 17 studenten ontvangt hem dit jaar voor de tweede keer.

Internationalisering

Meer dan ooit wordt handel gedreven met het buitenland; dat geldt te meer voor Nederland als traditioneel handelsland. Dit heeft ook zijn weerslag op de competenties die studenten moeten bezitten, om mee te kunnen in deze globaliserende wereld. Avans bereidt daarom de studenten voor op een internationale markt. Onderdeel daarvan is ook om studenten uit het buitenland bij Avans te laten studeren. Daar profiteren ook de Nederlandse studenten van: de aanwezigheid van buitenlandse studenten in international classrooms helpt hen om internationaal te leren werken en denken. Aan Avans studeren ruim 900 studenten met een buitenlandse nationaliteit.