Nieuws

Lisje Schellen, docent aan Avans Hogeschool en onderzoeker aan Maastricht University, heeft de B.J. Maxprijs 2014 ontvangen. Zij krijgt de prijs voor haar onderzoek en publicaties over de thermische comfortbeleving van mensen in gebouwen en de rol van individuele fysiologische verschillen daarin.

In het onderzoek van Schellen ligt de nadruk op het erkennen van verschillen die bestaan tussen individuele personen zo staat op Bouwformatie.nl. Bijvoorbeeld mannen versus vrouwen of jongeren versus ouderen. 

Dit is een nieuwe aanpak. Tot nu toe gaat men in alle regelgeving binnen de gebouwde omgeving uit van een standaard persoon, een jong volwassen man. Uit Schellens onderzoek blijkt dat de verschillen tussen personen zo groot zijn dat dit invloed heeft op comfort, productiviteit en energieverbruik.