Nieuws

Biobased brug als showmodel voor duurzame bouwgrondstoffen.

Hoe in het milieu te investeren en tegelijkertijd een oplossing vinden voor schaarser wordende grondstoffen? Het antwoord: op zoek gaan naar natuurlijke producten die moeilijk afbreekbare, milieubelastende materialen vervangen. De bouw is hier de aangewezen branche voor. Het is een wereld waarin veel materialen gebruikt worden en die zich vernieuwt. Grondstoffen raken op en er is een andere gedachtegang nodig. En dus is het een branche waarin Biobased een kans kan krijgen om toegepast te worden. Beton en staal zijn nu vaak de eerste keuze. Maar architecten Ro Koster en Ad Kil zagen andere mogelijkheden. Samen met het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI) van Avans Hogeschool worden ideeën en plannen uitgewerkt. Provincie Zeeland en gemeente Terneuzen haakten direct aan en boden hun hulp en de locatie aan voor de allereerste Biobased brug; een brug gemaakt van planten.

Dynamische werkgroep

Willem den Ouden, directeur van het EDI, is trots op het genomen initiatief: “Dat Biobased de toekomst heeft, hoeven we niet meer uit te leggen. Maar er is nog veel werk te doen om dit mogelijk te maken. Dit initiatief zet belangrijke stappen. Beetje bij beetje willen we het verder uit gaan bouwen.” De Biobased brug wordt gemaakt van vlas en hennep, 2 plantensoorten. Een lijmverbinding moet deze 2 natuurlijke producten bij elkaar brengen en verstevigen. Die lijmverbinding is nu nog erg chemisch, maar wordt Biobased gemaakt. Onderwijs, bedrijven en overheid maken het mogelijk om de plannen te verwezenlijken. Den Ouden: “Normaal gesproken is het ontzettend moeilijk om een locatie te vinden voor iets dat nog ontwikkeld moet worden. Maar de provincie Zeeland en gemeente Terneuzen gingen er heel snel in mee. Net zoals bedrijven als Rasenberg en Antea Groep, voorheen Oranjewoud. We hebben een goed verhaal dat perfect past in deze tijd. Met een ontzettend leuke groep mensen, stuk voor stuk professionals, maken we het verschil.”

De brug als metafoor

Er wordt daadwerkelijk een brug gebouwd, maar de brug is tegelijkertijd een metafoor. Een brug tussen de oude en nieuwe economie, tussen industrie en onderwijs, tussen Brabant en Zeeland. Het staat voor een nieuwe manier van denken, van samenwerken en design. Waar het Expertisecentrum van Avans zorgdraagt voor de coördinatie van onderzoek naar de processen op het gebied van Biobased, zijn Ro Koster en Ad Kil verantwoordelijk voor de architectuur van de brug. “In Halsteren ligt de Mosesbrug. Dat is een brug die door het water loopt in plaats van erover. Deze mannen kunnen anders denken, andere bruggen bouwen. Ik wist meteen dat we deze mannen nodig hadden!” zegt Den Ouden. Dat de brug er komt is zeker, wanneer precies is nog niet bekend. Het is een complex project: er is technisch onderzoek nodig naar materiaal, locatieonderzoek, regelgeving, procesonderzoek. Het is een omgekeerde delta van ontwikkellijnen, die stap voor stap leiden tot de eerste Biobased brug. De eerste brug krijgt een recreatieve functie, maar door te blijven onderzoeken en te leren zal ook deze brug zich evolueren.

Artikel is gepubliceerd in BN De Stem op pagina 6.