Nieuws

Verkleint COSA de kans dat zedendaders opnieuw de fout ingaan? Dat is onderzocht door docent-onderzoeker Mechtild Höing van het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool. Op 19 december presenteert Höing tijdens de lunchlezing 'Cirkels van betekenis' de resultaten.

Slachtoffers

Reclassering Nederland zet sinds begin 2009 COSA-projecten op, samen met het Expertise Centrum Veiligheid en het lectoraat Reclassering en Veiligheid van Avans Hogeschool. COSA staat voor Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid. COSA is gericht op re-integratie van zedendaders die onder toezicht staan van Reclassering Nederland. Het voornaamste doel is: 'geen nieuwe slachtoffers'. Een netwerk van vrijwilligers en professionals zet zich daar voor in.

Onderzoek

Mechtild Höing onderzocht een jaar lang zeventien COSA-cirkels en evalueerde de doeltreffendheid en werkzaamheid ervan. Dit gebeurde onder supervisie van Bas Vogelvang, lector reclassering en veiligheidsbeleid bij Avans en Stefan Bogaerts van Tilburg University.

Graag nodigt het Expertisecentrum Veiligheid u uit voor de lunchlezing bij Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch, locatie Onderwijsboulevard 215. De ontvangst is om 12.15 uur en de bijeenkomst duurt tot uiterlijk 13.45 uur (inclusief lunch).

Gratis aanmelden

U kunt zich aanmelden bij Lisette Klaassen: [email protected]. Graag vernemen we van u als u van de media bent. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na uw aanmelding krijgt u een uitnodiging met vermelding van de exacte ruimte in het gebouw aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.