Nieuws

Avans Hogeschool is de eerste hogeschool in Nederland die samen met Leger des Heils Reshare* kledinginzameling gaat oppakken. Bij alle gebouwen van Avans komen kledingcontainers van Leger des Heils Reshare te staan.

Medewerkers en studenten van Avans Hogeschool kunnen daarin hun gebruikte kleding deponeren, verpakt in plastic vuilniszakken of speciale zakken. Voor elke kilo ingezameld textiel ontvangt Avans Hogeschool €0,25 om aan een goed doel te besteden. Dit goede doel wordt door Avans jaarlijks gekozen. Avans Hogeschool vindt de aandacht voor circulaire economie heel belangrijk en probeert op het vlak van afvalstoffenverwerking voor de meest duurzame oplossingen te kiezen. De samenwerking met Leger des Heils Reshare is hiervan een aansprekend voorbeeld.

Milieu

Ieder jaar verdwijnt er maar liefst 134 miljoen kilo kleding en textiel in de verbrandingsoven. Dat zijn tienduizend vrachtauto’s vol bruikbare goederen. Op dit moment zamelt Leger des Heils ReShare circa 26 miljoen kilogram textiel in om goede doelen in binnen- en buitenland te financieren. Daarnaast is het belangrijk uit milieu-oogpunt om de kansen voor textiel goed te benutten. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat hergebruik van één kilogram textiel zorgt voor reductie van 3,4 kilogram CO2-uitstoot.

Wat gebeurt er met ingezamelde kleding?

De kleding wordt met zorg door gesorteerd en is voor een deel terug te vinden in de tweedehandskledingwinkels van het Leger des Heils. De kleding is daar verkrijgbaar tegen scherpe, sociale prijzen. Een ander deel komt terecht bij textielbedrijven. De opbrengst hiervan gaat naar verschillende projecten van het Leger des Heils in binnen- en buitenland.
Ook worden van de ingezamelde kleding noodvoorraden aangelegd voor nationale en internationale rampen en calamiteiten. Tenslotte is de kleding gratis voor mensen in crisissituaties.

Historie

Begin vorige eeuw begon het Leger des Heils als een van de eerste organisaties met het ophalen van tweedehandskleding voor hulpverleningsprojecten. Leger des Heils ReShare is inmiddels marktleider in Nederland op het gebied van textielrecycling. Het verzorgt in veel gemeenten in het hele land de textielinzameling.

Zorg voor het milieu en het welzijn van de naaste is de belangrijkste drijfveer van het werk van Leger des Heils Reshare. De organisatie biedt gemeenten en bedrijven ook beleidsmatige ondersteuning bij het optimaal inrichten van het afvalbeleid ten aanzien van het LAP 1 (Landelijk Afvalbeheer Plan).