Philippe Raets

Drs. P.F.M. (Philippe) Raets (voorzitter)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Portefeuille hoofdfunctie

 • De beleidsvelden: Strategische samenwerking met hogescholen, ROC's en universiteiten, externe betrekkingen (horizontale dialoog), duurzaamheid.
 • Bedrijfsvoering: corporate communicatie en marketing.
 • Aanspreekbaar voor: Raad van Toezicht, Avans Medezeggenschapsraad, Overleg voorzitters deelraden.
 • Aansturing directies van: Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM), Academie voor Gezondheidszorg (AGZ), Academie voor HRM en Bedrijfskunde (AHB), Academie voor Ondernemerschap, Marketing en Innovatie (AOMI), Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost (AKV|St. Joost), Avans Academie Associate degrees (AAAd), Academie voor Deeltijd (AVD) en Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentzaken (DMCS).
 • Aansturing secretaris College van Bestuur, concerncontroller.  

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

 • Lid Algemeen Bestuur Vereniging Hogescholen.
 • Lid bestuur Strategic board Zuidwest Nederland.
 • Lid dagelijks bestuur regionaal development board Tilburg (Midpoint).
 • REWIN/Economic Board West-Brabant.

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

 • Lid Raad van Toezicht Open Universiteit.
 • ​Lid Raad van Toezicht Theater Rotterdam.
 • Lid van Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer.
 • Lid van het Comité van Aanbeveling De Makerij (Rotterdam).

De secretaresse van de heer Philippe Raets is mevrouw Franka de Graaff:
088 - 525 81 44
fhhm.degraaff@avans.nl