Philippe Raets

Drs. P.F.M. (Philippe) Raets (voorzitter)

 

Portefeuilleverdeling en nevenfuncties

Portefeuille hoofdfunctie

  • De beleidsvelden: Strategische samenwerking met hogescholen, ROC’s en universiteiten, externe betrekkingen (horizontale dialoog), duurzaamheid.
  • Bedrijfsvoering: corporate communicatie en marketing.
  • Aanspreekpunt voor: Raad van Toezicht, Avans Medezeggenschapsraad, Overleg voorzitters deelraden.
  • Aansturing directies van: Academie Creative Innovation (ACI) (Den Bosch/Breda), Academie voor Welzijn Educatie en Gezondheid (AWEG) (Breda), Academie voor Management Bestuur en Finance (AMBF) (Den Bosch), Academie voor Management en Finance (AMF) (Breda), Avans Academie Associate degrees (AAAd) (Den Bosch), Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving (ADGO) (Tilburg/Den Bosch), Academie voor Deeltijd (AvD) (Breda), Dienst Marketing, Communicatie en Studentzaken (DMCS), Transitiebureau (TT) (Den Bosch).
  • Concerncontroller, bestuurssecretaris.
  • Cirkel: Strategie, Evaluatie en Financiën. Stad: Tilburg en Provinciebreed

Nevenfuncties, samenhangend met de hoofdfunctie

  • Lid dagelijks bestuur regionaal development board Tilburg (Midpoint).
  • REWIN/Economic Board West-Brabant.

Nevenfuncties, niet-samenhangend met de hoofdfunctie

  • Lid van Audit Advisory Committee van de Algemene Rekenkamer.
  • Lid van het Comité van Aanbeveling De Makerij (Rotterdam).

De secretaresse van de heer Philippe Raets is mevrouw Franka de Graaff:
088 - 525 81 44
[email protected]

Columns Philippe Raets

Philippe Raets schrijft maandelijks een column over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen het onderwijs. 

Bekijk colums