Jaarverslagen

In onze jaarverslagen brengen we de producten, diensten en activiteiten van Avans Hogeschool in beeld. Kwaliteit is bij alles wat we doen het uitgangspunt.

Dit is Avans

Onze jaarverslaggeving en ons sociaal jaarverslag gaan over onze organisatie. Ons beleid. Onze visie. En onze kijk op onderwijs. We beschrijven de belangrijkste ontwikkelingen binnen Avans Hogeschool. De actuele thema’s. En welke activiteiten we rondom deze thema’s hebben uitgevoerd. We laten zien hoe we onze studenten werven en begeleiden. Ons ontwikkelen tot regionaal partner in kennis en onderzoek. En verantwoorden de keuzes die we daarbij hebben gemaakt. In elk jaarverslag vind je ook een overzicht van onze financiën. Over 2015 bracht Avans Hogeschool voor het eerst een integraal jaarverslag uit, waarin sociaal jaarverslag, de jaarrekening en de toelichting daarop zijn gepubliceerd. 


Het sociaal jaarverslag gaat over Avans als werkgever. Ook in dit verslag leggen we ons beleid uit. En illustreren dat met activiteiten en feitelijke gegevens. Het sociaal jaarverslag 2015 is onderdeel van het integraal jaarverslag over 2015

Prestatieafspraken

Avans Hogeschool heeft prestatieafspraken gemaakt met het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: