Onderwijs en onderzoek

We leiden onze studenten zodanig op dat zij later op een duurzame manier hun beroep uitoefenen. Dat betekent dat zij bewuste keuzes maken. Goed kijken of een keuze vol te houden is, of het de leefbaarheid ten goede komt en of het een rechtvaardige keuze is. In onze opleidingen verwerken we onze duurzaamheidsambities in de kennisinhoud van de onderwijsprogramma’s.

Kritisch denken

Dit doen we door studenten basismodules Duurzame Ontwikkeling aan te bieden. Hierin leren zij meer over people, planet en prosperity. Oftewel het maatschappelijk bewustzijn rond mens, milieu en welzijn. Ook vakken zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen en ethiek dagen onze studenten uit om kritisch te leren denken.

Praktijkgerichte projecten

Studenten werken tijdens hun opleiding samen aan projecten met de lectoren van onze expertisecentra en het Avans Ondernemerscentrum. Hier bundelen we kennis en ervaring. En doen we praktijkgericht onderzoek. Studenten, docenten en het bedrijfsleven werken zo samen aan vraagstukken van de toekomst.
Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de mogelijkheden om natuurlijke kleuren en kleurveranderingen te gebruiken in interieurproducten, vooral voor verf en textiel. Of door een duurzame impuls te geven aan het natuurgebied De Bergsche Heide en de Koninklijke Lederfabrieken Oisterwijk.

Twitter

Volg ons via #avansduurzaam. En twitter mee over duurzaamheid.

Nieuwsberichten

Evenementen

Veel van onze evenementen hebben een relatie met duurzaamheid. Door het onderwerp of de manier van organiseren.