Industrial Engineering & Management

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Avans Hogeschool
Industrial Engineering & Management
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
TILBURG
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA


4.1
4.3
4.1


4.0
aantal eerstejaars
TILBURG
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA

112
160
20

113
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
78% 68%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
60% 42%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
40% 24%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
91%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.