Jaarverslag 2016

In het jaarverslag laat Avans Hogeschool zien hoe we bij alles wat we doen meerwaarde creëren voor de samenleving. En op welke manieren we daar invulling aan geven.

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2016.
We willen de beste zijn en blijven

We willen de beste zijn en blijven

Sinds 1 december is ze lid van het College van Bestuur. Maar nieuw voelt Jacomine Ravensbergen zich niet meer. “Natuurlijk leer ik elke week nog iets nieuws. Tegelijkertijd is het werk vanaf dag 1 begonnen.”

Voor de vijfde keer nummer 1

Voor de vijfde keer nummer 1

Avans Hogeschool was in 2016 opnieuw de beste grote hogeschool van Nederland. Dat bleek uit de Keuzegids Hbo 2017 die in september verscheen.

Modern onderwijs

Modern onderwijs

Avans Hogeschool wil modern onderwijs bieden dat startbekwame en toekomstbestendige professionals aflevert. Om dat te bereiken richten wij ons op 6 thema’s.

Avans Duurzaam

Avans Duurzaam

Avans leidt professionals op die later het verschil maken. In uiteenlopende vakgebieden, maar altijd met het oog op de toekomst. We leveren studenten af die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving en daarbij aandacht hebben voor mens, milieu en welvaart.

Onderzoek helpt maatschappij en onderwijs

Onderzoek helpt maatschappij en onderwijs

Avans ontwikkelt nieuwe kennis die het onderwijs en de samenleving ten goede komt. Studenten, docenten en lectoren van Avans doen hiervoor praktijkgericht onderzoek, samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Brede waardecreatie

Brede waardecreatie

Het Avans-jaarverslag is gebaseerd op het Integrated Reporting Framework. Dit is een integraal model van het International Integrated Reporting Council. Dit raamwerk gaat uit van 6 kapitalen die van invloed zijn op de missie, visie, strategie en dagelijkse activiteiten van de organisatie.

Bekijk de jaarverslagen van voorgaande jaren.