Avans Duurzaam

Avans leidt professionals op die later het verschil maken. In uiteenlopende vakgebieden, maar altijd met het oog op de toekomst. We leveren studenten af met de kennis en vaardigheden om een duurzame bijdrage te leveren aan de samenleving waarin zij werken.

Met duurzaam bedoelen we dat zij een maatschappelijk bewustzijn hebben voor mens, milieu en welvaart. Oftewel people, planet, prosperity. Duurzame ontwikkeling speelt zich in het heden af, maar is een investering voor de lange termijn. Voor onze en toekomstige generaties dus. Het zorgt voor voorspoed in de hele wereld. Bij ons leren studenten hoe zij toekomstige de vraagstukken duurzaam kunnen oplossen. Dit vraagt om een kritische en nieuwsgierige houding, ondernemerschap, interprofessioneel samenwerken en creativiteit. Gestuurd door een moreel kompas.

Certificering AISHE

Vanuit dit ideaal is het programma Avans Duurzaam gestart. Het programma zorgde ervoor dat in het studiejaar 2015-2016 al onze voltijdsopleidingen een duurzaamheidscertificering van AISHE op 2 sterrenniveau hebben behaald. 2 opleidingen in ‘s-Hertogenbosch kregen zelfs 3 sterren: Advanced Business Creation (ABC) en Small Business en Retail Management (SBRM). Het zijn de enige hbo-opleidingen in Noord-Brabant met 3 AISHE-sterren. Avans is de eerste hogeschool in Nederland met een duurzaamheidskenmerk voor al haar voltijdsopleidingen.

AISHE staat voor Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education en meet de mate van duurzaamheid. In ons onderwijs en onderzoek, bedrijfsvoering en in onze relaties met de omgeving.

Aandacht voor duurzaamheid is voor Avans niet nieuw. De AISHE-doelstelling zorgde er enkel voor dat we onze duurzame initiatieven benadrukken. Hiermee creëren we een gezamenlijk vertrekpunt.

Ambitie 2020

Bij Avans maken we het verschil door duurzaam te denken en doen. Dit staat beschreven in onze Ambitie 2020.

Twitter

Volg ons via #avansduurzaam. En twitter mee over duurzaamheid.

Nieuwsberichten

Evenementen

Veel van onze evenementen hebben een relatie met duurzaamheid. Door het onderwerp of de manier van organiseren.