GGD laat jongeren zelf voorlichting over seks, drank en drugs ontwikkelen

,
GGD laat jongeren zelf voorlichting over seks, drank en drugs ontwikkelen
Uit onderzoek van wetenschappelijk tijdschrift ‘BMJ Open’ blijkt dat de seksuele voorlichting op scholen niet goed aansluit bij jongeren. Vaak wordt deze voorlichting als ongemakkelijk ervaren of is de voorlichting te beperkt.
Lees verder

Het kennisknooppunt voor duurzame energie in Brabant

,
Het kennisknooppunt voor duurzame energie in Brabant
Bedrijven, overheden en consumenten mogelijkheden bieden om regie te nemen over het eigen energiegebruik. Dat is de missie van het Avans-lectoraat Smart Energy. In dit lectoraat werken studenten en docentonderzoekers aan technische oplossingen voor minder en duurzaam energiegebruik. De lector Jack Doomernik, licht tijdens zijn lectorale rede op 19 mei de onderzoeksplannen toe.
Lees verder

Nederlandse primeur: Avans Tilburg gastheer internationale Ecoweek

,
Nederlandse primeur: Avans Tilburg gastheer internationale Ecoweek
De Academie voor Bouw en Infra van Avans Hogeschool in Tilburg organiseert van 7 tot en met 12 mei de Ecoweek. Daarmee heeft de onderwijsinstelling de primeur te pakken door als eerste in Nederland gastheer te zijn van het internationale evenement op het gebied van ecologische bouw.
Lees verder

Opinie: 'Voorkom sociale milieuramp in Brabant'

,
Opinie: 'Voorkom sociale milieuramp in Brabant'
Wietschuren, xtc-labs, overvallen, aanslagen, bedreigingen, brandstichting, schietpartijen, grootschalige politieacties: een niet aflatende stroom berichten in de media schept een beeld waarin Brabant steeds meer de speeltuin voor criminelen aan het worden is. Tegelijkertijd lijkt het publiek niet direct onder de indruk: het zal toch wel meevallen, we hebben er toch niet direct last van, zolang ze elkaar het leven zuur maken, who cares?
Lees verder

Energietransitie en de rol van de burger

,
Energietransitie en de rol van de burger
We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.
Lees verder