Nieuwe Bossche locatie voor Associate degrees

,
Nieuwe Bossche locatie voor Associate degrees
Vanwege het succes van de splinternieuwe Avans Academie Associate degrees in ’s-Hertogenbosch wijken we volgend studiejaar al uit naar een andere locatie. De huidige lesruimte aan het Stationsplein is dan te klein. Daarom huurt Avans Hogeschool vanaf april 2018 een bestaand pand aan de Statenlaan. Vanaf september 2018 volgen alle Ad-studenten hun lessen op deze nieuwe locatie.
Lees verder

Academielezing: Het isolement van de kunstwereld

,
Academielezing: Het isolement van de kunstwereld
Mensen zijn niet los te zien van de wereld om hen heen. Toch benadert mensgericht Research and Development hen telkens weer in isolatie van hun omgeving. Dit is met name het geval in het domein van kunst en ontwerp. Tijdens de Academielezing op woensdag 22 november laat lector Mensgericht Creëren Michel van Dartel zien dat er bij deze isolering meer op het spel staat dan je in eerste instantie zou denken.
Lees verder

Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger

,
Avans Open College Energietransitie en de rol van de burger
We zitten midden in de energietransitie en de omslag naar duurzame bronnen zoals wind- en zonne-energie is een dagelijks terugkerend onderwerp in de media. Om de noodzakelijke transitie in onze maatschappij te maken is het van groot belang om die energie zoveel mogelijk uit duurzame bronnen op te wekken. Zo zijn er al een groot aantal initiatieven met als doel het aandeel van opgewekte duurzame energie te vergroten. Zoals in de vorm van zonneweides en -panelen bij bedrijven en particulieren, maar ook windmolens langs de snelweg en op zee, biomassacentrales en elektriciteit uit waterkracht. De vraag is of dit voldoende is om aan alle ambities die overheden nastreven te kunnen voldoen en welke rol burgers hierin spelen. Tijdens het Avans Open College in 's-Hertogenbosch geeft lector Jack Doomernik hierin meer inzicht.
Lees verder

Academielezing: Een kijkje door de ogen van kunststudenten

,
Academielezing: Een kijkje door de ogen van kunststudenten
Studenten Grafisch/Ruimtelijk Ontwerp Sabine van de Korput en Eva Zandkuijl vragen zich af of het beeld dat mensen van de kunstacademie hebben wel klopt. Beide studeren ze aan AKV|St. Joost in Breda. Tijdens de Academielezing op 25 oktober willen ze laten zien hoe het er echt aan toe gaat op hun opleiding. Aan de hand van een eigen project nemen ze het publiek mee in de werkwijze van twee ontwerpers in spe.
Lees verder

Digitale competentieontwikkeling in het veiligheidsdomein moet veel meer ruimte krijgen

,
Digitale competentieontwikkeling in het veiligheidsdomein moet veel meer ruimte krijgen
Om de Nederlandse samenleving digitaal actief én veilig te maken, moet digitale competentieontwikkeling veel meer aandacht krijgen. Zeker in het veiligheidsdomein is het vereist dat professionals ruimte krijgen en pakken om ‘verantwoord te experimenteren’ met nieuwe technologie. Daarvoor pleit Avanslector Digitalisering en Veiligheid Ben Kokkeler.
Lees verder