Communication & Multimedia Design

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Uitleg van de begrippen.

 

Avans Hogeschool
Communication & Multimedia Design
bachelor voltijd
deze
opleiding
landelijk
gemiddelde
studententevredenheid
uitgedrukt in cijfer tussen de 1 en 5
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA


4.0
4.0


3.8
aantal eerstejaars
'S-HERTOGENBOSCH
BREDA

158
160

229
ervaren contacttijd eerstejaars
aantal klokuren per week volgens
de grootste groep studenten
12-18 12-18
doorstroom naar tweede jaar
van deze opleiding
84% 68%
diploma binnen 5 jaar
binnen het hoger onderwijs
44% 37%
doorstuderen
studenten die aansluitend aan deze
opleiding een nieuwe opleiding starten
10% 5%
landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
werk op niveau binnen 1,5 jaar na afstuderen
84%
Informatie die niet beschikbaar is wordt aangegeven met een –teken. Het arbeidsmarktcijfer bijvoorbeeld is alleen op landelijk niveau beschikbaar.