Aanmelden

Je bent eruit, je weet welke opleiding je wilt gaan doen. Meld je dan aan. Doe dit op tijd, check hieronder de aanmelddeadline. En controleer of je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden.

Meld je vervolgens aan voor je opleiding via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 werkdagen. Houd hier rekening mee. In bijna alle gevallen doe je na je aanmelding een studiekeuzecheck.

Meld je op tijd aan

De deadline voor aanmelden verschilt per opleidingsvariant.

Voltijd- en duale opleidingen

Start je in september met een voltijd- of een duale bacheloropleiding, dan moet je je uiterlijk 1 mei aanmelden. Als je in februari start, meld je je voor 1 februari aan. AKV|St. Joost heeft andere deadlines en toelatingsprocedures.

Deeltijdopleidingen 

Start je in september met een deeltijdopleiding, dan moet je je voor 21 augustus aanmelden. Als je in februari start, dan meld je je voor 1 januari aan. Bekijk hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Associate degrees

Start je in september met een Associate degree, dan moet je je voor 1 september aanmelden.

Fixusopleiding met decentrale selectie

Enkele opleidingen kunnen slechts een beperkt aantal studenten laten starten in de propedeuse. Dit jaar zijn dat de voltijdsopleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Fysiotherapie en HBO-Verpleegkunde Breda en HBO-Verpleegkunde ‘s-Hertogenbosch. Je kunt alleen toegelaten worden op deze zogeheten fixusopleidingen als je deelneemt aan de decentrale selectieprocedure. De uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari. Op studiekeuze123 lees je meer over de regels voor fixusopleidingen.

Van opleiding veranderen

Als je dit studiejaar al een opleiding volgde aan een hogeronderwijsinstelling en je gaat een andere opleiding doen, meld je je voor 1 september aan.

Na het aanmelden

Je bent ingeschreven bij Avans Hogeschool als je aan alle eisen voldoet. 

Dit houdt in dat:

  • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
  • je vooropleiding is geverifieerd
  • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale incassomachtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Te laat

Als je je te laat aanmeldt, dan vervalt je automatische recht op toelating. De toelatingscommissie van Avans Hogeschool beoordeelt dan of je wordt toegelaten. Lees meer in het Reglement toelatingscommissie. De studiekeuzecheck voor een voltijdopleiding blijft verplicht.

Aanmelding annuleren

Je mag je voor meer opleidingen aanmelden. Maar vergeet niet om je af te melden voor de opleidingen die je niet kiest. Als je dit voor 1 september doet, hoef je geen collegegeld te betalen. Eventueel betaald collegegeld ontvang je retour.

 

Stappenplan

STAP 1

DigiD aanvragen.
Dit duurt 5 werkdagen.

STAP 2

Persoonsgegevens invoeren op studielink.nl.

STAP 3

Verzoek tot inschrijving doen op studielink.nl.

STAP 4

Studielink stuurt de aanmelding door naar
Avans Hogeschool.


STAP 5

Check op studielink.nl jouw ‘To Do Lijst’.

Film over aanmelden

Stel je vraag

Bel de Studenten Informatie Balie

088 - 525 75 50

of stel hier je vraag