Kwartiermaker Masterinstituut i.o.

 • 's-Hertogenbosch
 • 1,0 fte
 • € 5.670 - € 7.227
Reageren tot en met 7 september 2022
Het College van Bestuur van Avans is op zoek naar resultaatgerichte en ondernemende kwartiermaker Masterinstituut i.o.
Ik wil solliciteren
Ik wil solliciteren

Profiel

Profiel

De organisatie
Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025. Ontdek Avans als werkgever via deze verhalen.

Ambitie 2025
De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op het onderwijs, samenwerken & onderzoek, de organisatie en technologie & data. Met alle veranderingen veranderen ook de onderwijsbehoeften. Er is een toenemende behoefte aan keuzevrijheid, meer vraag naar zelfontplooiing, eigen keuzes maken, zelf de regie kunnen nemen en flexibiliteit in het leerproces. En de manier waarop we tegen onze wereld aankijken en ons veilig voelen verandert, waarbij het collectieve belang boven de kortetermijnbelangen van het individu gaat met verantwoord burgerschap en leiderschap. Juist daarom wil Avans wendbare en veerkrachtige professionals opleiden, die zich ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Professionals die de kennis, de vaardigheden en de inzichten hebben om te werken in én aan onze veranderende wereld. Met die realisatie ontwikkelde Avans Hogeschool haar Ambitie 2025 - Wendbaar en veerkrachtig. Het resultaat van perspectieven, inzichten en ideeën van zowel medewerkers, studenten, studiekiezers, werkveld, alumni als toeleverend onderwijs.

Het Masterinstituut i.o.
Het Masterinstituut wordt vanuit de behoefte van professionals die te maken krijgen met steeds uitdagender vraagstukken opgericht. Dit vraagt een stevige theoretische en onderzoeksmatige kennisbasis, een multidisciplinaire aanpak over de grenzen van het eigen vakgebied heen. Als onderdeel van de ‘Ambitie 2025’ gaat Avans professional masters aanbieden die:

 • tegemoetkomen aan een aantoonbare vraag van de arbeidsmarkt;
 • beantwoorden aan een aantoonbare vraag van (potentiële) studenten;
 • aansluiten bij haar inhoudelijke profilering en positionering als hogeschool.

Avans streeft naar aansluiting bij relevante maatschappelijke vraagstukken, vraag vanuit de arbeidsmarkt en studenten. De zwaartepunten van onderzoek vormen een geschikte kapstok om deze aansluiting te borgen. De professional masters worden inhoudelijk verbonden aan:

 • energie- en materiaaltransitie (duurzaamheid in technisch perspectief);
 • brede welvaart en nieuw ondernemerschap (klimaatrechtvaardigheid, klimaatadaptatie, circulaire economie, nieuwe verdienmodellen, fair pricing, digitale drivers voor brede welvaart);
 • gezondheid, welzijn en zorg (positieve gezondheid, welzijn, gezondheid en gedrag, inclusieve samenleving, zorginnovatie via technologie en data);
 • veilige en veerkrachtige stad en omgeving (fysieke en sociale(gebouwde) omgeving, immigratie, sociale veiligheid, ondermijnende criminaliteit, maatschappelijke participatie en sociale innovatie).

Het masterportfolio gaat per zwaartepunt van onderzoek bestaan uit:

 • brede, cross-sectorale masters (gericht op generieke kennis van het maatschappelijk vraagstuk); deze masters passen in het landelijke sectorplan binnen het hbo waar Avans actief in participeert;
 • één of meerdere specialistische masters (gericht op verdieping binnen specifieke aspecten van dat vraagstuk).

Daarnaast wordt een masteraanbod gerealiseerd op maatschappelijke thema’s die voor beroepspraktijk en studenten relevant zijn, namelijk:

 • Artificial Intelligence (veiligheid, digitalisering en de invloed hiervan op alle sectoren);
 • Human Capital Innovation (leven lang ontwikkelen, omgaan met disruptie, diversiteit, adaptiviteit);
 • Data Driven Innovation (digitalisering, ethiek, big data, economische transformatie).

De verbinding met onderzoek is van belang om de masters te laten aansluiten bij de beroepspraktijk, de (onderwijs)clusters, het onderzoek en andere masters binnen Avans.

Plaats in de organisatie
Je legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De kwartiermaker zal een team samenstellen en hieraan leidinggeven. In het team zullen zowel onderwijskundigen als onderzoekers participeren.

Resultaatgebieden
Als kwartiermaker ben je verantwoordelijk voor de oprichting en positionering van de Masteropleidingen binnen en buiten Avans Hogeschool. Je hebt een sterke visie op het masteronderwijs en weet wat dit inhoudt en ook wat dit vraagt van de docenten. Binnen de Masteropleidingen ben je verantwoordelijk voor de portefeuilles als onderwijsbeleid, kwaliteitszorg, personeel en financiën. Ook ben je verantwoordelijk voor de voorwaardenscheppende aspecten.
Je bent in staat de masters te positioneren, dicht tegen de Centres of Expertise aan en met een verbinding tussen en naar alle clusters. Als eerstverantwoordelijke bevorder je de samenwerking, afstemming en synergie tussen de masters. Je draagt zorg voor de realisatie van brede, cross-sectorale masters. Hierdoor zorg je dat de masterstudent wordt bediend als specifieke doelgroep. Vanuit het masterinstituut worden, onder jouw leiding, duurzame samenwerkingsverbanden gerealiseerd met strategische partners uit de beroepspraktijk.
Binnen het instituut draag je de verantwoordelijkheid voor het opzetten van verschillende teams maar wel met een collectieve visie. Jij als kwartiermaker bent de verbindende factor en de inspirator van het nieuw op te zetten instituut. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van een masteraanbod zowel qua interne besluitvorming, het organiseren van de bekostiging, de ontwikkeling en accreditatie als ook de exploitatie.
Met het Masterinstituut weet je zowel landelijk als internationaal een stevige positie in te nemen. Je gaat hiervoor functioneel (inter)nationale samenwerkingsverbanden aan.
Als kwartiermaker ben je lid van het directieteam van Avans en daarmee verantwoordelijk voor enkele overstijgende, Avans-brede, portefeuilles. Daarmee draag je bij aan de ontwikkeling en de ambitie 2025 van Avans Hogeschool als organisatie. Je adviseert het College van Bestuur over de (strategische) koers en ontwikkelingen van de Masteropleidingen en het onderwijs en ten slotte draag je bij aan de realisatie van de ambities van Avans Hogeschool

Functie-eisen
Je voldoet aan de volgende kwalificaties:

 • een afgeronde academische opleiding;
 • minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring en ervaring met transformatie en implementatie binnen kennisintensieve organisaties;
 • ervaring met en het opzetten van (inter-)nationale samenwerkingsverbanden;
 • ervaring en al te maken gehad met financiële en organisatorische bedrijfsvoering binnen het werkveld, het liefst binnen het hoger onderwijs, maar andere vergelijkbare sectoren is ook heel waardevol;
 • kennis van verschillende onderwerpen en thema’s die op je pad komen. Kwaliteitszorg, onderwijsvisie, accreditatie e.d.;
 • de nodige kennis om structuur aan te brengen, werkprocessen te borgen en om makkelijk te schakelen tussen strategische en operationele issues.

Persoonlijkheidsprofiel
Je bent een stevige en krachtige persoonlijkheid met een duidelijke visie op het masteronderwijs. Je hebt het vermogen jouw visie inspirerend over te brengen. Ook ben je een visionaire leider die een team kan opzetten met daarin een diversiteit aan disciplines. Je luistert naar mensen en vertaalt al die informatie naar effectieve oplossingen. Met de strategie van Avans voor ogen ben je meer dan gemotiveerd om leiding te geven aan een nieuw aanbod dat samenwerking op alle fronten vraagt. Je overziet de breedte aan mogelijkheden die Avans je biedt. Je bent van nature een sterke netwerker en gaat ook de verbinding aan met mensen. Je bent stressbestendig. Je kunt delegeren en geeft mensen ook het vertrouwen. Je toont ondernemerschap en hebt een zelf startend vermogen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie wordt gewaardeerd met:

 • een maandsalaris van minimaal € 5.670,10 tot maximaal € 7.227,86 bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 14 cao hbo, per 01 juni 2022);
 • een uitloop in het salaris tot het maximum van schaal 15, € 7.940,29 bruto per maand, behoort tot de mogelijkheden;
 • een team van betrokken professionals waarmee je samenwerkt aan de Avans ambitie 2025 en de verdere ontwikkeling van het masterinstituut;
 • een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een 13e de maand;
 • een structurele formatieplaats, met het aanbod van een tijdelijke aanstelling van 1 jaar.

Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de curricula vitae van de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken.

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk woensdag 7 september 2022.

Voordracht van kandidaten : maandag 12 september 2022 (in afwezigheid kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken : donderdag 15 september 2022 tussen 11.00 – 15.00 uur
Tweede ronde selectiegesprekken : woensdag 28 september 2022 tussen 09.00 – 12.30 uur
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Solliciteren
Wanneer je belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij je uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl.

Contactgegevens Wesselo
Jos Engel, partner
Hanke Scheerder, projectassistent T 030 275 84 43 E h.scheerder@wesselopublicvalue.n