Adjunct-directeur Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap

 • 's-Hertogenbosch
 • 1,0 fte
 • € 5.401 - € 6.579
Reageren tot en met 30 september 2022
Voor Avans Hogeschool zoekt Chasse Executive Search een adjunct-directeur voor de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap
Ik wil solliciteren
Ik wil solliciteren

Profiel

Profiel

Avans Hogeschool
Avans Hogeschool wil verschil maken door wat én hoe Avans het doet. Dit doet Avans gezamenlijk: met medewerkers, studenten en alumni. Het bestaansrecht en de maatschappelijke meerwaarde van Avans liggen in het verzorgen van onderwijs, het uitvoeren van onderzoek en het valoriseren van kennis. Een Brabantse hogeschool met ondernemende en kritische studenten en medewerkers die respect hebben voor de mens en zijn omgeving.

De wereld verandert. Technologie wordt slimmer en data invloedrijker. Ook werk en loopbaan verlopen steeds flexibeler. Avans sluit met haar onderwijs aan op de toekomst. Omdat zij studenten wil opleiden die wendbaar en veerkrachtig zijn, zodat ze met veel kennis, vaardigheden en inzichten de arbeidsmarkt betreden. In de strategie ‘Ambitie 2025’ legt Avans focus op het onderwijs, samenwerken & onderzoek, de organisatie en technologie & data. Avans heeft de ambitie uitgesproken door te ontwikkelen van onderwijs- naar kennisinstelling. Avans loopt met deze integrale aanpak voorop in hoger onderwijsland.

Ambitie 2025
Groot, maar kleinschalig. Betrokken, persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025.

Lees hier het digitale magazine over Ambitie 2025 van Avans Hogeschool.

Organisatie
Avans Hogeschool is in 2004 ontstaan door een fusie tussen Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch. Avans verzorgt onderwijs voor ruim 35.000 studenten in vier steden, op dertien locaties: Breda, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Roosendaal.

De opleidingen zijn verdeeld over academies terwijl dienst- en stafeenheden zowel de academies als het College van Bestuur ondersteunen. De ruim 3.000 medewerkers zijn werkzaam in een platte organisatie waarbij kleinschalig organiseren een belangrijke factor voor de goede resultaten van Avans is.

Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap
De Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap (AWO) bestaat uit drie opleidingen: Commerciële Economie, Ondernemen en Retail Management en International Business. De academie wordt geleid door de directie bestaande uit de directeur en twee adjunct-directeuren. Voor één van de twee posities als adjunct-directeur is een vacature ontstaan.

Een goede afstemming en uitstekende collegiale samenwerking zijn essentieel voor de besturing van de academie. De directeur en de twee adjunct-directeuren bepalen in onderling overleg de portefeuilleverdeling. Daarbij neemt ieder directielid verantwoordelijkheid voor één opleiding. Uitgangspunt hierbij is dat roulatie mogelijk moet zijn.

Opgave
Samen met je collega’s bouw je aan de nieuwe Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap. Dat doen jullie in nauw overleg met alle docenten. Jullie vernieuwen wat wenselijk is en behouden wat goed is. Daar is lef en besluitvaardigheid voor nodig en tegelijk een open houding. Omdat je een verbinder bent en graag op een open, spontane en integere manier werkt, past deze rol heel goed bij jou. Je vindt het fijn dat je de portefeuilleverdeling in overleg met je collega’s kunt bepalen. Zodat jullie op meerdere borden tegelijk kunnen schaken en elkaar kunnen versterken.

Naast de dagelijkse leiding en beleidszaken draag je bij aan verschillende Avansbrede projecten en overleggen. Welke dat zijn, wordt ook in overleg bepaald. Wat het voor jou extra interessant maakt is dat je zowel in je werk voor het cluster als bij de Avansbrede projecten en onderwerpen bijdraagt aan de ontwikkeling van het onderwijs van de toekomst. Aan de ontwikkeling van onze toekomstige en wendbare professionals.
Kortom, op de gebieden onderwijs- en organisatieontwikkeling liggen er inspirerende klussen te wachten waaraan je in nauwe samenwerking vorm en inhoud gaat geven.

De opleidingsteams van het cluster staan voor grote uitdagingen. Naast het runnen van de ‘business as usual’ pas je de curricula aan volgens het nieuwe onderwijsmodel van Avans. Samen met medewerkers ontwikkel je een krachtig nieuw cluster. Een cluster dat fantastisch onderwijs verzorgt en het werkveld nauw betrekt bij de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs. Met ons enthousiaste team leiden we studenten op tot hooggekwalificeerde professionals. Zij krijgen energie van de inspirerende sfeer en de manier waarop we samenwerken. De kernwoorden externe blik, creativiteit en innovatie zijn leidend voor de toekomst.

Kandidaat
De ideale kandidaat voelt zich verbonden met de missie en visie van Avans Hogeschool en onderschrijft Ambitie 2025 en daarmee de koppositie van Avans op het gebied van vraag-gestuurd onderwijs. Je voelt je verbonden met zowel de Academie voor Waardecreatie en Ondernemerschap als het collectief van Avans. Daarnaast herken je je in het volgende persoonlijkheidsprofiel en functie-eisen:

Je bent open en integer, luistert, haalt nieuwe ideeën op en vertaalt die naar effectieve oplossingen. Ook heb je strategisch inzicht, ben je analytisch en besluitvaardig, maar kun je ook vertragende vragen stellen. Stimuleren en faciliteren is jouw basishouding. Je kunt je collega-directieleden spiegelen, houdt ervan samen te werken en tegelijk autonoom te denken. Je voelt je thuis in de context van onderwijs en onderzoek binnen een grote en complexe organisatie. Je bent proactief en zelfstartend. Naast strategisch en conceptueel denken, wil je ook met je voeten in de klei staan. Verder ben je een goede netwerker, heb je lef en durf je fouten toe te geven. Ook heb je:

 • Een afgeronde masteropleiding.
 • Hart voor het onderwijs én ondernemerschap (en ‘commercie’ in de breedte) daarmee relevante ervaring waardoor je succesvol en effectief kan opereren binnen een onderwijsomgeving én de vertaalslag naar ondernemerschap kan maken.
 • Ervaring in het leidinggeven aan hoogopgeleide en – bij tijd en wijle – eigenwijze professionals. Je bent in staat om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe onderwijsvormen en -concepten te realiseren. Ervaring met (de transformatie naar) zelforganisatie en/of organisatieontwikkeling vormt een pré.
 • Zicht op kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en kun je buiten bestaande kaders denken.
 • Enige ervaring op financieel en organisatorisch gebied opgedaan met het oog op de (collectieve) verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van AWO.
 • De kennis in huis om structuur aan te brengen, werkprocessen te borgen en kun je makkelijk schakelen tussen strategische vraagstukken en operationele issues.
 • Goede communicatieve vaardigheden, zowel in woord als geschrift. Je voelt én bent een ambassadeur voor AWO binnen de academie, Avans-breed en buiten Avans (waaronder het werkveld).
 • Je beheerst Engels op C1 niveau, dit mede gelet op het feit dat AWO met International Business een Engelstalige opleiding aanbiedt.
 • De gave om verschillende rollen te nemen passend bij de opgave, omgeving en context: sparringpartner, (inhoudelijk) adviseur en leidinggevende.
 • Een relativerende en stressbestendige instelling en ‘pas’ je bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden van deze positie volgen de cao voor het hoger beroepsonderwijs 2022-2023 en is ingedeeld in schaal 13. Gezien de gevraagde senioriteit en afhankelijk van ervaring en arbeidsvoorwaarden van de te benoemen kandidaat is een aanvullende toelage (ter hoogte van schaal 14) mogelijk.

De procedure 
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Avans Hogeschool. Sluitingsdatum voor de schriftelijke sollicitatie met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 30 september 2022 via info@chassesearch.nl.

Een uitgebreid functieprofiel met nadere informatie over de functie-eisen, de context waarbinnen de directeur opereert, de arbeidsvoorwaarden en planning is beschikbaar.