Startmaand
Duur
Taal
Locatie

De deeltijdopleiding HBO-Verpleegkunde is praktijkgericht en gebaseerd op pijlers ethiek, Evidence Based Practice en ontwikkeling. Op basis van nieuwe ontwikkelingen leer je de beste zorg te bieden.

Je houdt van je vak vanwege de cliënten, de variatie en de complexe omgeving van de zorg. Omdat je graag een bijdrage wilt leveren aan vernieuwingen in jouw werk, ben je toe aan een volgende stap. Je wilt Verpleegkunde studeren waarbij je een helikopterview ontwikkelt om de verpleegkundige zorg naar een hoger niveau te tillen.

Tijdens de HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding leer je alle vaardigheden die je als algemeen hbo-verpleegkundige nodig hebt. Ethiek, Evidence Based Practice en beroepsontwikkeling lopen als een rode draad door het onderwijsprogramma. Je verdiept je in klinisch redeneren en leert inventariseren welke veranderingen de zorg nodig heeft en hoe jij deze vanuit jouw ondernemende houding kunt doorvoeren.

Na deze HBO-Verpleegkunde deeltijdopleiding mag je je Bachelor of Science noemen.

Het werkveld is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het programma. Zo worden gastsprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om meer te vertellen over de praktijk. Want voor een groot deel leer je in de praktijk, op jouw werkplek. Daarnaast volg je online lessen en lessen op locatie, oftwel: blended learning, De betrokkenheid van docenten bij studenten is groot. Elke student krijgt een docentcoach toegewezen.

's-Hertogenbosch • topopleiding
Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze opleiding naast je baan

Visie op verpleegkundig beroep doorleeft in het curriculum
Persoonlijke aandacht voor individueel leerproces van de student
Bevlogenheid en diversiteit van het docententeam uit de praktijk
Speelt in op ontwikkelingen in het werkveld

Meer over deze hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Als hbo-verpleegkundige kun je werken in complexe en onvoorspelbare situaties en daarin de regie nemen. Met je deskundigheid bied je uitstekende zorg. Je toont verpleegkundig leiderschap door collega's aan te sturen en te helpen bij hun ontwikkeling. Ook signaleer je vernieuwingen en lever je daar een bijdrage aan. De vraag naar hooggekwalificeerde verpleegkundigen blijft groeien. Omdat jij bent opgeleid tot algemeen verpleegkundige kun je binnen alle sectoren aan de slag.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Verpleegkundige in het ziekenhuis

Als verpleegkundige in het ziekenhuis kom je in aanraking met een grote diversiteit aan mensen, een veelheid aan ziektes, aandoeningen en behandelmogelijkheden. Je ontmoet mensen in verschillende fases van hun ziekte tijdens spoedzorg, geplande zorg of ondersteuning bij chronische aandoeningen.

Verpleegkundige in wijk- en thuiszorg

In de wijkverpleging verleen je zorg aan cliënten in hun eigen omgeving. Dit varieert van complexe wondzorg tot het begeleiden bij diabetes of het vinden van de juiste hulpmiddelen. Het streven is om de cliënt zo gezond en veilig mogelijk thuis te laten wonen in samenwerking met andere zorgverleners.

Verpleegkundige in de revalidatiezorg

Een verpleegkundige in de revalidatiezorg draagt bij aan het herstel van een ziekte of handicap. Je leert mensen zo veel mogelijk hierin zelfstandig te blijven of te worden. Je werkt meestal multidisciplinair en samen met de cliënt aan de behandeldoelen.

Verpleegkundige verstandelijk gehandicapten

In de zorg voor verstandelijk gehandicapten is extra kennis op gedragsmatig en sociaal gebied belangrijk. Zoals de expertise op het gebied van signaleren van gezondheidsproblemen en ziekte. Je stimuleert en ondersteunt de zelfredzaamheid van cliënten en biedt ondersteuning aan cliënten en naasten.

Verpleegkundige GGZ

Als verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ondersteun je cliënten bij hun herstel door hen te leren omgaan met hun psychiatrische stoornis. Dit kan zijn dat ze weer zonder begeleiding zelfstandig kunnen functioneren of dat ze blijvende ondersteuning nodig hebben.

Verpleegkundige in het verpleeghuis

Een verpleegkundige in de verpleeghuiszorg is betrokken bij psychische en lichamelijke zorg aan mensen die in een kwetsbare fase van hun leven zijn belandt. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zorgproces, een vraagbaak en coach voor je collega's in het team.

Wat wordt er van jou verwacht

Als hbo-verpleegkundige ben je zelfstandig en verantwoordelijk. Je kunt goed tegen stress en werkt goed en graag samen met collega-deskundigen en met je cliënten. Je bent niet bang om kritisch naar jezelf en je manier van werken en leren te kijken. Je bent iemand die altijd het beste uit zichzelf haalt. Als je jezelf hierin herkent, is de deeltijdstudie HBO-Verpleegkunde iets voor jou.

Volg het zij-instroomtraject

De opleiding staat ook open voor zij-instromers. Je moet bij de start van je opleiding beschikken over een relevante werkplek van minimaal 16 uur.

Zij-instroom verpleegkunde

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Kies voor een master als Advanced Nurse Practitioner of verpleegkundig specialist, Verplegingswetenschap, Gezondheidswetenschappen of Physician assistant. Een post-hbo-opleiding kan ook, bijvoorbeeld de deeltijdopleiding Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde, Praktijkverpleegkundige of Management in de Zorg. Of ga voor een specialisatie, zoals Intensive Care verpleegkundige, Spoedeisende hulpverpleegkundige, ambulanceverpleegkundige of oncologieverpleegkundige.

Verhalen uit de opleiding

Deeltijd verpleegkunde studeren voor de penitentiaire inrichting

Door de opleiding ben ik mijzelf verder aan het professionaliseren

Verder lezen

Judith Curfs

Deze opleiding is goed toepasbaar in het werkveld.

Verder lezen

Kirsten Boone en Corrina Heemsbergen

Ze vertellen wat de Covid-tijd voor effect heeft gehad op hun studie, werk én op hen zelf.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De 4-jarige opleiding HBO-Verpleegkunde is opgebouwd uit 8 modules. Het eindniveau van elke module is gelijk, zodat je zelf kunt bepalen in welke volgorde je ze volgt. Per module bekijk je wat je al weet, wat je kunt en wat je nodig hebt. Je kunt meerdere modules tegelijk volgen of juist meer tijd nemen. Zo bepaal je je eigen tempo. Gemiddeld omvat een module 20 weken. Elke module telt voor 30 studiepunten.

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Verbreding en verdieping in de verpleegkunde

Wat is een goede verpleegkundige en wat doet die precies? Verdiep je in de uitgangspunten van verpleegkunde binnen de complexe omgeving van de zorg en til de zorg naar een hoger niveau.

Klinisch redeneren

Je gaat aan de slag met de kern van het verpleegkundig vak: klinisch redeneren. Je leert op methodische wijze beslissen over de gezondheidssituatie van patiënten met wetenschappelijke inzichten.

Gezondheidsbevordering

Langer gezond leven en het uitoefenen van invloed op gezondheid als verpleegkundige. Leer hoe je methodisch en verantwoord gezondheid bevordert en welke gesprekstechnieken je daarvoor inzet.

Verpleegkundig leiderschap

In je dagelijks werk ben je als verpleegkundige een essentiële schakel in het leveren van kwalitatief goede zorg. Jij initieert ontwikkelingen in je vak, team en de organisatie.

Praktijkgericht onderzoek

Maak op je werk het verschil door een verpleegkundig praktijkprobleem uitgebreid te onderzoeken, te analyseren en aanbevelingen te doen die de zorg voor cliënten verbeteren.

Implementatie

Een cliënt georiënteerde verbetering doorvoeren vraagt om een gedegen aanpak. Leer hoe je dit methodisch doet. Zo ondersteun je het verbeteren van de kwaliteit van zorg op je eigen werkplek.

Integrale zorg

Hoe ontwikkel je je tot de spin in het web van de zorg? Wat heb je nodig om de coördinatie van de zorg goed te laten verlopen? Verdiep je in integrale zorg, casemanagement en samenwerkingspartners.

Vrije keuze

Je kiest zelf een module die beschikbaar is, binnen Avans of bij een andere hogeschool. Je sluit aan bij het belang voor jouw beroep of ambitie.

Tijdsinvestering

Elke module volg je in een dagdeel. Je kunt 2 modules tegelijk volgen, op 1 dag of verdeeld over de week op verschillende locaties.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Op de lesdag is er ruimte voor vraaggericht onderwijs en om in leerteams te werken. Hierin maak je je eigen keuzes. De overige dagen besteed je aan werk, werkplekleren en zelfstudie. Reken voor dat laatste op zo'n 20 tot 25 uur per week.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen HBO-Verpleegkunde

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Bij de start van de opleiding heb je een werk- of stageplek als verpleegkundige of verpleegkundige in opleiding voor tenminste 16 uur. Dit regel je zelf. Tijdens jouw werk word je begeleid door een verpleegkundige op hbo-niveau. Op je werkplek kun je opdrachten uitvoeren waarmee je je bekwaamt in de competenties die worden gevraagd van een hbo-verpleegkundige. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bereiken van je leerdoelen. Als je tijdens je opleiding ervaring moet opdoen binnen een ander werkgebied, dan organiseer je dat zelf.

Verkorte trajecten

Tijdens elke module verwerk je jouw ervaring en kennis in een portfolio. Met je werkbegeleider en je docent-coach bepaal je of je het gewenste niveau hebt behaald. Ter afronding van een module leg je jouw portfolio voor aan de beoordelingscommissie. Deze beoordeelt jouw kennis en kunde tijdens een criterium gericht interview (CGI). Door deze manier van onderwijs verlenen we op voorhand geen vrijstellingen meer.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz: www.aobcompaz.nl/diensten/hbo-toelatingsonderzoek. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Vervolgens kunnen we je inschrijving verder bespreken.

Praktische informatie

Aanmelden

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan. Wil je in februari starten met de opleiding? Meld je dan vóór 15 december aan.

Startmaand Deadline aanmelden
februari 15 december 2022
september 1 juli 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.877,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 5.500,- 2022 - 2023

Aanvullende kosten

Voor deze opleiding betaal je ongeveer €1.200 voor de aanschaf van lesmateriaal. Dat geldt dus voor de gehele opleiding.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE 's-Hertogenbosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd