W.A. van der Meeren

Lid Raad van Toezicht Stichting Avans.

Naam De heer drs. W.A. van der Meeren 
Geslacht man
Leeftijd 62 

Nationaliteit

Nederlandse
1e benoeming 01-01-2014
Lopende termijn 01-01-2014 tot 01-01-2018
Lid commissie Auditcommissie en bouwcommissie
Hoofdfunctie Voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar CZ

Loopbaan

 

2009-heden Voorzitter Raad van Bestuur
Zorgverzekeraar CZ, Tilburg
1998-2009 Lid Raad van Bestuur
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg
1992-1998 Voorzitter directie
Drechtsteden Ziekenhuis, Dordrecht/Zwijndrecht
1986-1992 Algemeen directeur
Verpleeghuis Den Ooiman, Doetinchem
1982-1986 Chef Volksgezondheid
provincie Gelderland
1980-1982 Beleidscoördinator
provincie Gelderland

Nevenfuncties

  • Lid Raad van Advies Erasmus Centrum voor Management Development in de Zorg
  • Lid bestuur Zorgverzekeraars Nederland
  • Lid bestuur Innovatiefonds Zorgverzekeraars 
  • Docent Top Class Erasmus Universiteit
  • Lid Adviesraad Stichting Topklinische GGz
  • Lid Advisory Board Strategic Area Health (TU/e) 
  • Lid Raad van Toezicht Avans Hogeschool 
  • Lid  Maatschappelijke Adviesraad Tilburg School of Economics and Management/Tilburg University 
  • Voorzitter Raad van Toezicht nieuw Museum Breda (fusie tussen Museum of the Image en Breda’s Museum)