E.R. Muller

Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Avans.

Naam De heer prof. mr. dr. E.R. Muller
Geslacht man
Leeftijd 53
Nationaliteit Nederlandse

1e benoeming

01-01-2014
Lopende termijn 01-01-2014 tot 01-01-2018
Lid commissie Renumeratiecommissie
Commissie kwaliteit van onderwijs en onderzoek
Hoofdfunctie

Decaan Faculteit Governance and Global Affairs 
Universiteit Leiden

Loopbaan

 

2018-heden

Decaan 
Faculteit Governance and Global Affairs
Universiteit Leiden

2000-heden Hoogleraar Veiligheid en Recht,
Universiteit Leiden
2011-2018 Vicevoorzitter en Raadslid
Onderzoeksraad voor Veiligheid 
2010-2014 Wetenschappelijk directeur
Instituut voor Strafrecht en Criminologie,
Universiteit Leiden
1996-2011 Directeur COT Instituut voor
Veiligheids- en Crisismanagement
2004-2008 Vice-decaan
faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden
1999-2004

Directeur
Nederlandse Politie Academie

1996-1998 Directeur
Nederlandse School voor Openbaar Bestuur
1991-2000  Universitair docent Bestuurskunde,
Universiteit Leiden

Nevenfuncties

  • Voorzitter Raad van Toezicht Lucas Onderwijs 
  • Lid Raad van Toezicht GGZ Noord-Holland-Noord
  • Lid Kenniskring Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
  • Hoofdredacteur Handboeken Veiligheid Kluwer
  • Lid bestuur Stichting Leerstoelen Criminalistiek
  • Lid bestuur A.E.J. Moddermanstichting
  • Lid redactieraad Tijdschrift voor Veiligheid
  • Lid redactieraad Magazine Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid
  • Fellow E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek, Universiteit Leiden
  • Lid Kwaliteitscommissie Bibob