De waarde van praktijkgericht onderzoek door hogescholen

Lectoren Perica Savanović en Sebastian Olma van Avans Hogeschool hebben meegeschreven aan het boek 'Beelden van Applied Design Research'. Dit boek schetst de rijke gevarieerdheid van de koppeling en toepassing van design en research aan Nederlandse hogescholen.

Het boek biedt tevens een beeld van wat een 20-tal lectoren van diverse hogescholen gemeenschappelijk hebben: de gerichtheid op de toekomst, de gedrevenheid om te veranderen en de intensieve samenwerking met gebruikers en verschillende professionele disciplines. Volgens de samenstellers en schrijvers van het boek is het in tijden van groeiende polarisatie essentieel om te kijken naar een breder maatschappelijk perspectief. Van daaruit is het belangrijk om te leren gezamenlijk nieuwe mogelijkheden en toekomstbeelden te creëren.  Applied design research als een manier om samen nieuwe kennis op te doen en daarmee verandering praktisch vorm te geven, past volgens hen perfect bij hogescholen en hun praktijkgerichte onderzoek.

Onderzoekstocht

Perica Savanović is lector Gebouwde Omgeving en Sebastian Olma lector Cultural and Creative Industries. Zij droegen beiden bij aan 'Beelden van Applied Design Research'. Voor het integraal ontwikkelen van de gebouwde omgeving legt Savanović de nadruk op participatie en co-creatie als een manier om te komen tot een gezamenlijke ‘onderzoekstocht’ voor professionals vanuit verschillende disciplines, met een verscheidenheid aan (eind)gebruikers. De onderzoeksgroep Cultural and Creative Industries van Olma onderzocht op welke manier kunstenaars en ontwerpers daarbij meer doortastend kunnen werken aan het vormgeven van een wenselijke toekomst.

Meer informatie over het boek is hier te vinden. Het is medegefinancierd door Regieorgaan SIA