Herstelrecht versterkt positie slachtoffers haatmisdrijven

Wat levert herstelrecht slachtoffers van een anti-LHBT-haatmisdrijf op? Sergi vertelt in onderstaande video wat de beledigingen en intimidatie door een groep jongeren voor hem betekende.

De impact was groot; gevoelens van angst, onveiligheid en aantasting van zijn identiteit. Sergi ging erover in gesprek met de daders. Dit leverde hem herstel op: hij legde zijn standpunt uit, maakte duidelijk dat het gedrag van de daders fout was en wat dit met hem deed. De daders vertelden hun verhaal en maakten excuses over aan het slachtoffer.


Het Europese project LetsGoByTalking levert een bijdrage aan de inzet van herstelrecht bij slachtoffers van anti-LHBT-haatmisdrijven. In de afgelopen twee jaar heeft het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken zich ingezet voor dit thema, samen met de Europese partners, Universiteit van Girona en de Universiteit van Barcelona (Spanje), Cavaria (België), Universiteit van Brescia (Italië), het Europees Forum voor Herstelrecht, Bilitis (Bulgarije) en de Universiteit van Wroclaw (Polen).

Resultaten

Er is veel kennis verzameld, met onder meer als resultaat een brochure met veelbelovende strategieën voor het inzetten van herstelrecht bij een anti-LHBT-haatmisdrijf. Voor professionals is door het lectoraat een e-learning ontwikkeld die hen vaardiger maakt in het herkennen en erkennen van de behoeften van slachtoffers van een anti-LHBT-haatmisdrijf en hoe zij hen op herstelgerichte manier kunnen benaderen. 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de European Union’s Justice Programme (2014-2020).