Oproep Avans Hogeschool: help internationale student aan kamer

Veel internationale studenten komen moeizaam aan een kamer. Daarom doet Avans Hogeschool een beroep op de gastvrijheid van haar medewerkers en van inwoners van Brabant. Aan iedereen die daar ruimte voor heeft, vraagt Avans om tijdelijk een internationale student als logé op te vangen totdat ze eigen onderdak hebben gevonden. Op die manier hoeven zij hun studie niet noodgedwongen af te breken.

Jacomine Ravensbergen, vicevoorzitter van het College van Bestuur, heeft zelf al 2 kamers paraat in haar eigen huis. “Het is sowieso lastig voor studenten om aan een kamer te komen. En dat geldt helemaal voor internationale studenten. De nood is hoog. Elk logeeradres is er een.”

Het is wooncrisis op de woonmarkt. Dat werkt dus ook door in studentenhuisvesting. De nood is inmiddels zo hoog dat Avans haar medewerkers en inwoners in de regio Breda, Den Bosch en Tilburg vraagt of ze een kamer beschikbaar hebben om tijdelijk onderdak te bieden. 

International Office

Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en vragen terecht bij het International Office van Avans: [email protected] / (0)88 – 525 8001. Ook in het weekend van 25 en 26 september is het International Office van Avans van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar. 

Voor Avans gaat het om 64 studenten die in Breda een opleiding volgen en 18 studenten in Den Bosch. Sommigen moeten mogelijk hun studie afbreken als ze niet op tijd een kamer vinden. “Dat zou heel vervelend zijn. We hopen dat we met deze oproep een deel van hen toch kunnen helpen aan een geschikte woonruimte”, aldus Ravensbergen.

Gastvrij ontvangst

Avans heeft de afgelopen weken diverse alternatieven onder de loep genomen. Van hotels, campings, anti-kraak en leegstaande panden. Dit lijkt geen oplossing te bieden. “In de praktijk is het realiseren van die alternatieven vaak toch weerbarstiger. We zijn hierover in gesprek met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. Maar het is een complex probleem.”

De vicevoorzitter hoopt dat collega’s of inwoners uit de regio haar voorbeeld zullen volgen. “De studenten zijn ook van waarde voor onze regio. Laten we hen met gastvrijheid ontvangen. Het zou fantastisch zijn om de studenten samen te kunnen helpen.”