Afronding Lectoraat Leerkracht

Miranda Timmermans was tot 1 september jl. verbonden was aan het lectoraat Leerkracht. Op 15 september jl. vond de afronding van het lectoraat plaats, tijdens de bijeenkomst Opleiden in de School voor alle instituuts- en schoolopleiders van onze Pabo.

Lector Miranda Timmermans keek samen met de kenniskringleden in een vraaggesprek terug op 7 jaar onderzoek binnen het thema Leerkracht. Daarna volgde een inspiratiesessie van de onderzoekers, waarin zij vertelden over hun onderzoek en ervaringen, de resultaten én producten die in te zetten zijn bij het leren en begeleiden op de werkplek.

Als dank voor de samenwerking ontvingen al onze opleidingsscholen een Goodie Box, met daarin lezenswaardige publicaties, de laatste glossy en enkele door het lectoraat ontwikkelde producten. Een van deze producten is de poster die laat zien binnen welke sub-thema’s er onderzoek is gedaan.

Mocht u meer willen weten en lezen over de onderzoeken die zijn uitgevoerd door het lectoraat, scan dan de code op de poster of neem contact op met Ilse Nagtzaam, via [email protected]