Lectorale rede Julien van Ostaaijen: Robin Hood en de rechtsstaat

Op donderdag 27 mei om 15 uur zal Julien van Ostaaijen, lector Recht en Veiligheid, zijn lectorale rede uitspreken. Door de corona-omstandigheden zal deze gelegenheid digitaal plaatsvinden.

In het lectoraat Recht en Veiligheid staat de vraag centraal hoe een veiligere samenleving binnen de democratische rechtsstaat verwezenlijkt kan worden.

De focus daarbij is op het decentrale niveau en de spanning tussen democratie, rechtsstaat en het gebruik van regels. Daarnaast is er in het lectoraat bijzondere aandacht voor de ‘Robin Hoods’ van de rechtsstaat: inwoners, maar ook ambtenaren en bestuurders die regels oprekken of overtreden voor een nobel doel. Hoe ga je als ambtelijk professional om met Robin Hood gedrag van inwoners (en bestuurders)? En hoe creatief mag je eigenlijk zelf met regels zijn om maatschappelijke doelen te bereiken?

Aanmelden kan via deze uitnodiging.