SOLARISE update: zonne-energie in gebouwen en huishoudens

Avans is observer partner in het Europese Interreg Project Solarise, wat staat voor Solar Adoption Rise. In dit project testen en demonstreren de projectpartners, waaronder de gemeente Middelburg, een reeks innovatieve zonne-energieoplossingen op publieke gebouwen.

En dat is een complexe kwestie vanwege het aangezicht van de gebouwen; een monumentaal pand moet zijn uitstraling behouden. Welstandcommissies zien daarop toe. Stedelijke projecten zoals Solarise bewijzen dat ook op moeilijke plekken duurzaamheidsopbrengst te halen is. Bovendien laten de demonstraties aan andere gemeenten zien hoe zij kunnen investeren, met als doel hun motivatie te vergroten om hun steentje bij te dragen.

Smart energy

Het lectoraat Smart Energy van Avans heeft in samenwerking met adviesbureau Durin bijgedragen aan 2 rapportages voor de gemeente Middelburg. Het gaat hierbij om een marktstudie en een haalbaarheidsonderzoek voor het gebruik van zonnepanelen, smart grids en energieopslag voor publieke gebouwen en historische panden.

Stadhuis op zonne-energie

In één van de projecten werden speciale zonnecollectoren onder een leien dakbedekking aangebracht. Het doel hiervan was het dak van het monumentale stadhuis van zonnecollectoren te voorzien en hiermee warmte op te wekken. Ad Breukel en Hugo de Moor van Avans hebben, in samenwerking met Menno van den Donker (adviesbureau Durin), het marktonderzoek en de haalbaarheidsstudie geschreven en deze oplossing voorgesteld. Onderstaande video toont het pilotproject waarbij de collectoren onder de leien dakpannen worden geïnstalleerd, zodat het aangezicht van het stadhuis niet verstoord wordt.

Samenwerkingen

Avans is ook betrokken bij de vervolg-monitoring en werkt daarin samen met de gemeente Middelburg, Hogeschool Zeeland (HZ) en University College Roosevelt (UCR).