Digitaal magazine over vitaliteit én kwetsbaarheid

Ouder worden wordt meestal geassocieerd met achteruitgang, kwetsbaarheid en afhankelijkheid. De vraag is of ouderen dat ook zo ervaren.

Waardig ouder worden is een breedgedragen maatschappelijke doelstelling. Goede zorg en ondersteuning voor ouderen zijn belangrijk. Tegelijkertijd leggen we daarbij vaak de nadruk op de kwetsbaarheden van ouderen. Maar veel ouderen herkennen zich daar niet in. Om aan te sluiten bij hun leefwereld is het van belang om niet over, maar vooral mét ouderen te praten en verouderen niet negatief te benaderen.

Om meer zicht te krijgen op de leefwereld van ouderen, die zich vitaal voelen, is het lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool in gesprek gegaan met ouderen van 75+. Ze vertellen wat zij zelf onder vitaliteit verstaan en wat daaraan heeft bijgedragen. Uit hun verhalen komt naar voren dat vitaliteit en kwetsbaarheid heel goed hand in hand kunnen gaan. In dit nieuwe digitaal magazine lees je meer over hun vitaliteit én kwetsbaarheid.

Het magazine is een publicatie van het lectoraat Active Ageing van Avans Hogeschool