Duurzame stappen

Op 9 oktober 2020 is het de Dag van de Duurzaamheid. Bij Avans staan we hier graag bij stil. Want in de samenleving van morgen is duurzaamheid het nieuwe normaal.

We laten studenten en medewerkers ervaren dat hun handelen er toe doet. Binnen Avans werken we met elkaar aan het verder verduurzamen van het onderwijs en bedrijfsvoering. En Avans omarmt de Sustainable Development Goals  (SDG’s) als een belangrijke pijler in het onderwijs. 

Coördinator duurzame bedrijfsvoering Maurice van Boxtel vertelt enthousiast over zijn passie voor duurzaamheid en welke stappen Avans genomen heeft. Maar vooral ook welke duurzame projecten al gerealiseerd zijn. En wat is dan een mooier moment om hier bij stil te staan dan tijdens de Dag van de Duurzaamheid.

“Mijn streven is om duurzaamheid in de genen van studenten en medewerkers te krijgen”, vertelt Maurice. “Dat zijn we niet alleen aan Avans verplicht, maar vooral ook aan onze natuur en aan de wereld. Het is 2 voor 12 vind ik en we moeten het tij nu wel gaan keren. Grote stappen in het verduurzamen van ons beleid zijn natuurlijk prachtig, maar het gaat ook om de kleine dingen die je kunt aanpakken.” 

“Neem nou het fietsenplan. We stimuleren medewerkers zoveel mogelijk om met de fiets te komen. Een van de maatregelen daarbij is dat ze onder gunstige voorwaarden een fiets kunnen aanschaffen. Dat heeft misschien niet heel veel impact op het totaal, maar je bereikt daar wel wat mee. Dat geldt ook voor duurzaam vervoer. In 2019 gebruikte 20% van de ruim 3000 medewerkers elektrisch vervoer, waarbij ze in totaal uitkwamen op 200.000 kilometer. Dat is een aanzienlijke groei als je dat vergelijkt met de jaren daarvoor en als je bedenkt waar we vandaan kwamen. En de vraag naar elektrisch vervoer wordt alleen maar groter. Natuurlijk ligt het door corona wat stil, al zien we de vraag nu weer oplopen.”   

Energieverbruik omlaag

“Een ander zeer geslaagd en succesvol project is het reduceren van de CO2-uitstoot. Ons energieverbruik was vrij hoog. Recentelijk rondde een aantal studenten een opdracht af over het opzetten van een CO2-boekhouding. De resultaten van dit onderzoek zijn zeer bruikbaar voor het daadwerkelijk inrichten van een CO2-boekhouding. We krijgen daarmee een goed beeld van onze totale CO2-uitstoot en zijn beter in staat om hierop te sturen.   

We zijn nu bezig met het implementeren van een software-oplossing die op basis van voorspellingen de klimaatinstallatie optimaliseert. We besparen niet alleen energie, maar we hebben ook het hele energiesysteem voor de klimaatinstallatie op orde gebracht. Los van de effecten van corona zien de resultaten voor 2020 er zeer positief uit. De verwachte besparing is minimaal 100.000 m3 gas: een besparing van minimaal 35%.”

“Bij het pilotproject op de locatie in Den Bosch realiseerde Avans Hogeschool zelfs een besparing van bijna 40% in het aardgasverbruik voor verwarming”, vertelt de energiecoördinator van Avans: Sebastian van Velthoven. “Maar het draait voor ons om veel meer dan kosten besparen. Onze externe partner Priva ECO helpt ons om onze ambities op het vlak van kwaliteit en duurzaamheid waar te maken.”

Als de frikandel en de kroket maar blijven

“Ook op het gebied van catering zijn we erg duurzaam bezig en hebben we een nieuw cateringcontract met de huidige leverancier afgesloten”, vertelt Maurice. “Alleen door corona heeft de inrichting van het nieuwe contract wat stil gelegen. “Alle voedingsmiddelen hebben een duurzaamheidskenmerk. En de vleesconsumptie zijn we aan het verlagen, zo is onze saladebar al helemaal vegetarisch. We gaan de duurzame producten uitbouwen. Een steeds groter percentage moet dan gezond en duurzaam zijn. Nu is dat 30%. Maar we moeten natuurlijk ook rekening houden met wat de student wil. We betrekken ze bij dit proces en houden regelmatig enquêtes. Daaruit blijkt dat studenten zeker gezonder willen eten, als het maar niet ten koste gaat van de frikandel en de kroket op het menu.

Samen de schouders eronder

Dit zijn een paar concrete voorbeelden van wat we doen aan duurzaamheid. Avans wil qua bedrijfsvoering in 2030 circulair zijn. Als we met elkaar de schouders eronder zetten moet deze ambitie haalbaar zijn.