Ben Kokkeler voorzitter Ethisch Team Brainport Smart District

Brainport Smart District benoemt Marcel Thaens en Ben Kokkeler als voorzitters Data Advisory Team en Ethisch Team.

Brainport Smart District (BSD) wil op een verantwoorde manier omgaan met data. En de toekomstige bewoners moeten maximaal zeggenschap houden over hun data. Kortgezegd zijn dat de uitgangspunten voor het project Data Governance. Om de organisatie te ondersteunen bij deze belangrijke maatschappelijke vraagstukken heeft BSD een Data Advisory Team en een Ethisch Team ingesteld. Voor deze twee adviescommissies zijn respectievelijk Marcel Thaens en Ben Kokkeler door het stichtingsbestuur van BSD benoemd als voorzitter.

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid bij Avans Hogeschool en principal consultant bij de Technopolis Group. Kokkeler is niet alleen deskundig op het gebied van digitalisering en veiligheid, maar slaat vanuit zijn rol als lector een brug tussen praktijkgericht onderzoek, onderwijs en innoverende praktijkprojecten, zoals Brainport Smart District.

Meer hierover in het persbericht van Brainport Smart District.