Virtual reality in het maatschappelijk domein

Een digitaal magazine dat zich richt op hoe VR wordt ingezet in het maatschappelijk domein met de middelen die er nu zijn. En dat inzoomt op de mogelijkheid om door middel van VR je in te leven in het perspectief van een ander.

De belofte en de actualiteit van VR

Virtual Reality heeft in theorie oneindige mogelijkheden voor het maatschappelijk domein. Op dit moment is de inzet nog beperkt, omdat er nog weinig betaalbare VR-omgevingen zijn om in te zetten. Virtual reality kan in de toekomst zowel in begeleiding, behandeling als in training veel toepassingen krijgen.

Doelen van dit digizine:

 • kennis maken met de belofte van virtual reality
 • inzicht krijgen in de huidige mogelijkheden van virtual reality in het maatschappelijk domein
 • inzicht krijgen in de manier waarop virtual reality het mogelijk maakt empathie te ervaren
 • kennis maken met 2 voorbeelden van het gebruik van empathie in VR-toepassingen.
   

De toepassingen voor VR zijn verdeeld in 9 categorieën. De categorieën worden in het digizine verder toegelicht:

 1. ontspanning
 2. oefenen
 3. informeren
 4. wennen
 5. presteren
 6. uitproberen
 7. inleven
 8. oplossen
 9. simuleren